Kontrolní hlášení k DPH

Kontrolní hlášení se týká plátců DPH (Identifikované osoby ho nepodávají) a doplňuje přiznání k DPH. Obsahem jsou údaje o uskutečněných i přijatých zdanitelných plněních v ČR. Abychom mohli vygenerovat hlášení na jeden klik, je potřeba evidovat všechny faktury a náklady ve Fakturoidu.

Ve Fakturoidu

V tarifech Sólo+ a Firma jděte na obrazovku Přehled > Exporty. Tam vyberte záložku DPH a související. Klikněte na tlačítko "Kontrolní hlášení" u měsíce, či čtvrtletí, za které chcete hlášení podat a pak klikněte na uložení souboru do vašeho počítače. Dále následujte náš návod pro elektronické podání na daňovém portálu.

Exporty k DPH

Kam přesně se doklad propíše v rámci exportů pro daňovou správu si můžete ověřit přímo zde.

Dejte si pozor na…

Abychom vám mohli vygenerovat Kontrolní hlášení správně, musíte si ve Fakturoidu evidovat opravdu všechny vydané i přijaté faktury (náklady). U odběratele/dodavatele (podnikajícího subjektu) musíte mít uvedeno DIČ.

 • V případě, že vystavujete fakturu nad 10 000 Kč, je nutné uvést DIČ i u odběratelů neplátců DPH (osob povinných k dani nebo právnických osob nepovinných k dani) se DIČ uvádí podle § 130 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Pokud odběratel nesdělí v rámci obchodní transakce dodavateli své DIČ, má se za to, že při pořízení plnění vystupuje jako fyzická osoba nepovinná k dani = konečný spotřebitel. Pak bude hodnota plnění uvedena do části A.5. kontrolního hlášení, a to bez ohledu na limit.

 • Důležité je i datum přijetí nákladu podle kterého je poté zahrnut do daného měsíce či čtvrtletí. Pokud víte, co děláte, můžete soubor pro elektronické podání z Fakturoidu použít jako výchozí a na daňovém portálu ho ručně upravit.

Shrnutí

 • Kontrolní hlášení se podává měsíčně, fyzické osoby čtvrtletní plátci mohou čtvrtletně. Pozor právnické osoby, tj. "sróčka" apod., musí podávat vždy měsíčně, ačkoli DPH přiznávají čtvrtletně.
 • První hlášení budete podávat za leden, tj. nejpozději do 25. února 2016 (případně 25. dubna). Pozor neplatí, že podání do 5 dnů po 25. je bez sankce, jako je to u přiznání k DPH. Pozdní podání je pod pokutou 1 000 Kč. (Pokud jednou v roce podáte kontrolní hlášení pozdě, bude Vám pokuta automaticky prominuta.)
 • Pouze elektronicky přes EPO nebo datovou schránkou. Vždy je potřeba vyplnit Vaše ID datové schránky či email.
 • Nulové Kontrolní hlášení se nepodává.
 • Přijaté faktury od neplátců DPH se do kontrolního hlášení neuvádí.

Dejte si pozor na

 • Jednotlivě se vypisují plnění nad 10 000 Kč včetně DPH - pozor i u neplátců DPH je potřeba vyplnit DIČ, pokud vy jako plátce fakturujete neplátci. Pozor také na DIČ odběratele/dodavatele v případě skupinového DIČ (DIČ se může lišit od IČ). A číslo dokladu protistrany se uvede co nejpřesněji včetně pomlček a lomítek.
 • Ostatní plnění do 10 000 Kč včetně DPH se neuvádí jednotlivě, ale nasčítají se do jednoho čísla.
 • Zaznamenání správného data přijetí u nákladů (do kterého hlášení doklad spadá).
 • Do 5 pracovních dnů od případného doručení výzvy FÚ datovou schránkou nebo emailem je třeba reagovat pod hrozbou sankcí - novým podáním EPO formuláře Kontrolního hlášení s volbou rychlá reakce na výzvu a doplněním čísla jednacího.
 • Pro odběratele je evidenční číslo dokladu pro účely hlášení číslo v záhlaví faktury.
 • Pokud je na jednom dokladu více druhů plnění, je potřeba jeden doklad zaznamenat do více oddílů KH, v takovým případech nestačí export dat z Fakturoidu a bude potřeba ruční zásah ve formuláři.

Nenašli jste odpověď? Zkuste Časté dotazy a odpovědi nebo video návod na serveru Finanční správy.

Prohledat Blog a Podporu