Pokladní doklad (včetně vzoru)

Co je příjmový a výdajový pokladní doklad

Pokud přijímáte, nebo vydáváte peníze v hotovosti, měli byste tento pohyb zaznamenat pomocí příjmového, resp. výdajového pokladního dokladu. Vaše účetní ho pak použije jako podklad pro zaúčtování pohybu v pokladně.

Vzor příjmového a výdajového pokladního dokladu ke stažení

Vzor v Excelu   Vzor v PDF   Vzor v Numbers (Mac)

Pojďme se podívat, jak umí oba typy pokladního dokladu vystavit Fakturoid.

Jak funguje pokladní doklad ve Fakturoidu

Pokladní doklad nelze vystavit samostatně, robot ho umí vytvořit jen k existujícím fakturám (i zálohovým) a nákladům.

Na pokladní doklad k faktuře se dostanete přes odkaz v části Tiskové výstupy na obrazovce faktury. Na nákladu ho najdete v části Příloha a export.

Podle toho, zda peníze přijímáte nebo vydáváte, se Pokladní doklad označuje jako Příjmový nebo Výdajový. K fakturám vámi vydaným tedy robot vystaví Příjmový pokladní doklad, u faktur přijatých (Nákladů) lze obdobně vystavit Výdajový doklad:

Pokladní doklad

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám přes povídátko v pravém dolním rohu nebo použijte…