Jak vystavit dobropis (opravný daňový doklad)? + vzor

Obsah článku

Jak se liší dobropis, vrubopis a opravný daňový doklad?

Dobropisy a vrubopisy se v Česku používaly v minulosti, konkrétně do roku 2011. Poté je nahradil jednotný opravný daňový doklad.

Co je to dobropis? + příklad

Termínem dobropis se do roku 2011 označoval daňový doklad, ve kterém dodavatel snižoval dříve vyúčtovanou částku (pohledávku) vůči svému odběrateli.

Příklad: Firma ABC dodala firmě XYZ zboží za 10 000 Kč. Firma XYZ však zjistila, že část dodaného zboží byla poškozená. Dohodla se proto s firmou ABC na slevě 2000 Kč. Firma ABC vystaví dobropis na částku 2000 Kč, čímž sníží původní fakturu na 8000 Kč.

Co je to vrubopis? + příklad

Jako vrubopis se pak označoval doklad pro méně častý, opačný případ, kdy dodavatel naopak pohledávku navyšoval.

Příklad: Firma ABC dodala firmě XYZ zboží za 10 000 Kč. Po dodání se zjistilo, že dorazila víc zboží, než firma ABC původně vyfakturovala, a to o 1000 Kč. Firma ABC proto vystaví vrubopis na částku 1 000 Kč, čímž navýší původní fakturu na 11 000 Kč.

Co je opravný daňový doklad?

Opravný daňový doklad řeší oba výše uvedené případy, a nahrazuje tak jak původní dobropis, tak vrubopis. Vystavuje se buď na zápornou částku (tj. snižuje pohledávku dodavatele – nahrazuje dobropis), nebo na částku kladnou (nahrazuje vrubopis).

Jak vystavit opravný daňový doklad?

Jak vystavit opravný daňový doklad?

Pokud jste plátce DPH a chcete upravit nebo zcela stornovat fakturu, ze zákona máte povinnost vystavit opravný daňový doklad.

Kdo vystavuje opravný daňový doklad?

Opravný daňový doklad vystavují pouze plátci DPH. Ostatní (tedy neplátci DPH) si vystačí s „obyčejným“ stornováním faktury.

Kdy se vystavuje opravný daňový doklad? + příklady

  1. Reklamace služeb nebo výrobků. Příklad: Jana prodává ručně vyráběné šperky. Martin si objednal náramek, který dorazil poškozený. Jana Martinovi nabídne vrácení peněz, a aby vše správně účetně vyřešila, vystaví opravný daňový doklad na hodnotu reklamovaného náramku.
  2. Zrušení dodání služeb nebo výrobků. Typicky se jedná o chybnou objednávku. Příklad: Petr dodává kancelářské potřeby. Alena omylem objednala 50 balíků papíru místo 5. Když si chybu uvědomila, kontaktovala Petra, aby objednávku zrušila. Petr jí vystaví opravný daňový doklad, který zruší původní chybnou fakturu.
  3. Dodatečné snížení ceny. Typicky při poskytnutí slevy. Příklad: Eva vlastní obchod s bio potravinami. Filip si objednal produkty, které byly těsně před datem spotřeby. Filip kontaktuje Evu a požádá o slevu. Eva se dohodne na snížení ceny a vystaví Filipovi opravný daňový doklad na částku odpovídající dohodnuté slevě.

Opravný daňový doklad a jeho účtování

Od 1. 4. 2019 už není nutné pro uplatnění odpočtu DPH mít ODD potvrzený odběratelem, pokud byl ODD vystaven ze zákonných důvodů.

Jak vypadá opravný daňový doklad?

Jak vypadá opravný daňový doklad? (vzor)

O veškeré náležitosti daňového dokladu se za vás postará Fakturoid, vy jen vyplníte důvod opravy původní faktury a částku. Podívejte se na vzor opravného daňového dokladu ve Fakturoidu.

Náležitosti opravného daňového dokladu

  • Stejné informace o dodavateli a odběrateli, jaké jsou na faktuře
  • Evidenční číslo opravované faktury
  • Evidenční číslo samotného opravného daňového dokladu
  • Důvod opravy
  • Rozdíl mezi opraveným a původním základem daně
  • Rozdíl mezi opravenou a původní daní
  • Rozdíl mezi opravenou a původní částkou

Opravný daňový doklad ve Fakturoidu

Přečtěte si, jak ve Fakturoidu vystavit opravný daňový doklad během pár vteřin. Nechce se vám číst? V odkazovaném článku najdete i video 🙂

Vyzkoušet zdarma

Časté otázky

Jak stornovat fakturu, když jsem plátce DPH?

Coby plátci DPH musíte ze zákona vystavit opravný daňový doklad. Tento doklad je povinný pro jakékoli úpravy původní faktury, ať už jde o snížení, nebo zvýšení vyúčtované částky. Opravný daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti včetně důvodu opravy, evidenčního čísla původní faktury a rozdílů mezi původní a opravenou částkou. Podívejte se, jak stornovat fakturu.

Jak stornovat fakturu, když nejsem plátce DPH?

Coby neplátce DPH si vystačíte s obyčejným stornováním faktury, tedy vytvořením dokladu, který zruší původní fakturu. Nemusíte vystavovat opravný daňový doklad, stačí pouze vyhotovit storno fakturu, která obsahuje informace o původní faktuře a důvod jejího zrušení. Podívejte se, jak vystavit opravný daňový doklad.


Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.