Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)

Povinnost podat MOSS vzniká pokud současně:

  • jste plátce DPH či identifikovaná osoba se sídlem či provozovnou v ČR
  • poskytujete služby (telekomunikační, elektronicky poskytované, rozhlasové a televizní vysílání) osobám nepovinným k dani (nepodnikající osoby - koncoví spotřebitelé) na území EU

V tomto případě je plátce povinen odvést DPH ve státě zákazníka (pro určení DPH použijte sazbu dané země), jelikož místem poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb osobám nepovinným k dani je právě členský stát příjemce služby.

Od 1. ledna 2019 však existuje výjimka, kdy je místem poskytnutí služeb členský stát poskytovatele, pokud u obratu poskytovatele nedojde k překročení prahové hodnoty 10 000 EUR ročně současně za splnění daných podmínek - více na našem blogu a v příručce Evropské unie.

Elektronické podání MOSS si můžete vygenerovat v sekci Přehled → Exporty → DPH a související.

Exporty k DPH

Ve Fakturoidu pro MOSS použijte přepínátko Elektronická služba neplátci DPHDalší možnosti ve formuláři faktury, které se nabídne po zadání odběratele bez IČ:

MOSS zadání na faktuře

Tato funkce je k dispozici v tarifech Sólo+Firma.

Více informací naleznete na našem blogu.

Prohledat Blog a Podporu

Nenašli jste? Napište nám přes povídátko v pravém dolním rohu nebo použijte…