Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)

Povinnost podat MOSS vzniká pokud současně:

  • jste plátce DPH či identifikovaná osoba se sídlem či provozovnou v ČR
  • poskytujete služby (telekomunikační, elektronicky poskytované, rozhlasové a televizní vysílání) osobám nepovinným k dani (nepodnikající osoby - koncoví spotřebitelé) na území EU

V tomto případě je plátce povinen odvést DPH ve státě zákazníka (pro určení DPH použijte sazbu dané země).

Elektronické podání MOSS si můžete vygenerovat v sekci Přehled > Exporty > DPH a související.

Exporty k DPH

Ve Fakturoidu pro MOSS použijte přepínátko Elektronická služba neplátci DPHDalší možnosti ve formuláři faktury, které se nabídne po zadání odběratele bez IČ:

MOSS zadání na faktuře

Tato funkce je k dispozici v tarifech Sólo+Firma.

Více informací naleznete na našem blogu.

Prohledat Blog a Podporu