Robot přidává jemnější oprávnění uživatelů

Do teď jste mohli na tarifu Firma do účtu pozvat uživatele a vybrat si, jestli bude mít práva Zápis a čtení, Čtení, nebo Účetní. Úroveň práv omezovala, co může v účtu dělat, ale každý pozvaný uživatel viděl celý účet. Problém byl, když jste chtěli pozvat někoho, aby třeba zadával náklady, ale neviděl žádné vydané faktury, natož statistiky celé firmy.

Nově nastavíte, co smí uživatel vidět

Nastavení oprávnění

Teď může v Nastavení → Uživatelé a oprávnění pozvat uživatele "fakturanta", který bude mít přístup pouze k vydaným fakturám, ale neuvidí ani náklady, ani celkové statistiky. Další typická situace, kterou to řeší, je výše zmíněný "zadavač nákladů", který nově uvidí pouze náklady.

Pokud uživatele nemá do dané sekce přístup, uvidí toto. Obrazovka, kam uživatel nemá přístup

Kontakty

Na obrazovce kontaktu ukazujeme přehled všech dokladů a souhrnná čísla. Nově tedy, pokud dáte uživateli přístup jen do Nákladů, u kontaktů neuvidí jejich vystavené faktury, ani celková čísla. Stejně tak nebude mít možnost ani vyhledávat ve fakturách. Analogicky pro přístup pouze k fakturám.

Nastavení

Dříve měl uživatel s právy Zápis a čtení také automaticky možnost měnit Nastavení účtu. Nově to bude moci dělat pouze v případě, kdy mu dáte přístup do všech sekcí, jinak bude mít v Nastavení práva jen pro Čtení.

Další příklady najdete v našem článku o jemnějších oprávněních v sekci Podpora.

V jakých tarifech

Jemnější oprávnění jsou k dispozici pro tarif Firma.

Prohledat Blog