„Aby děti škola zase bavila.“ Program Učitel naživo mění české vzdělávání

Kategorie: Spolupracujeme

Načerpat sebevědomí, získat praxi a předávat dětem to nejlepší – prakticky, přímo ve třídách a pod dohledem zkušených učitelských matadorů. Takové jsou cíle programu Učitel naživo, který se už déle než pět let zaměřuje na vzdělávání budoucích pedagogů. A protože skvělé projekty si zaslouží podporu, zapojuje se (alespoň finančně) i fakturační robot 🙂

Máte za sebou vysokou školu, rádi byste učili, ale chybí vám pedagogické vzdělání? Právě pro vás je určený program Učitel naživo. Jde o akreditovaný dvouletý program pro budoucí učitele (takzvané pedagogické minimum), který se soustředí na to, co je ve vzdělávání nejdůležitější – na konkrétní praxi a na to, aby škola bavila nejen učitele, ale i děti. V rozhovoru pro Fakturoid to prozrazuje Vladimír Bláha, absolvent programu a člen týmu Učitele naživo.

Vladimíre, můžete nám program Učitel naživo představit?

Program Učitel naživo funguje v České republice něco málo přes 5 let a jeho hlavním cílem je měnit české vzdělávání. Naší vizí je, aby české děti chodily do školy rády a učily se naplno a s radostí.

Ze statistik vyplývá, že čeští žáci chodí do školy nejméně rádi ze všech dětí v zemích OECD. České školství má velký potenciál, ale je nutné do něj velmi investovat, aby mohlo vzkvétat. Na základě mezinárodního výzkumu si zakladatelé programu řekli, že největší dopad na vzdělávání dětí má učitel, a na práci samotného učitele pak ředitel jeho školy. Proto jsme se rozhodli zaměřit na přípravu učitelů a ředitelů škol.

Vladimír Bláha
Vladimír Bláha z programu Učitel naživo.

V programu Učitel naživo se snažíme vychovávat budoucí pedagogy tak, aby věděli, jak být dobrým učitelem. Učíme je vytvářet bezpečné prostředí založené na důvěře, kde každé dítě má dostatek prostoru a může se naučit rozvíjet svůj potenciál a pracovat s chybou. Program Ředitel naživo pak slouží k tomu, aby se ředitelé stali dobrými pedagogickými leadery, kteří umějí nastavit vizi své školy a vědí, jak ji zprostředkovat pedagogickému sboru. Žáci se ve všech krocích dostávají do popředí, a to vede k tomu, že se učí více naplno a s radostí.

Nicméně, samotné programy nemohou být oddělené od systému. Věříme, že je důležité, aby u nás byly co nejlepší veřejné školy, aby všechny děti měly přístup k co nejkvalitnějšímu vzdělávání. Proto směřujeme také k systémové změně. Máme advokační oddělení, které spolupracuje s politiky a univerzitami, sdílíme si vzájemně informace a snažíme se pozitivní výsledky našeho programu aplikovat do systému.

Vy sám jste absolvoventem programu. Co vás k tomu motivovalo?

Zaujalo mě, že program je zaměřen na lidi, kteří chtějí změnit svou kariéru a začít učit. Vše je založeno na praktické zkušenosti. Hned od začátku se minimálně jednou týdně dostanete do třídy před děti. To je velmi cenné, především ve srovnání se standardním pedagogickým minimem, které se učí na univerzitách, kde bohužel není tolik praxe. Už od samého začátku našeho programu získáte podporu provázejícího učitele, který vás doprovází při výuce a v podstatě vás učí učit. Po každé hodině dostanete zpětnou vazbu, průběh reflektujete a analyzujete. Tím se společně posouváte dál.

Jak jste se od plánu učit přesunul do týmu Učitele naživo?

Přestože se v rámci Učitele naživo zabývám marketingem a PR, stále také vyučuji. Líbí se mi možnost skloubit více světů dohromady, což mě obohacuje jako učitele a má pozitivní vliv i na mé žáky. Díky tomu mohu předávat více reálných a praktických zkušeností.

Do programu Učitel naživo jsem se přihlásil s cílem přispět k systémové změně českého vzdělávání. Jako učitel mám velký vliv na vzdělávání žáků ve svých třídách, avšak aby se změny dostaly ke všem dětem v republice, je nutné, aby je přijal celý systém.

Čeho se vám v rámci systémových změn už podařilo dosáhnout?

V zahraničí je při přípravě budoucích učitelů mnohem více reflektované praxe. Z toho jsme vycházeli, když jsme do programu zahrnuli koncept provázejícího učitele. Během pěti let jsme vše testovali a nedávno prošla třetím čtením ve sněmovně novela zákona o pedagogických pracovnících, která tento koncept zahrnuje. Novelu teď schvalují senátoři. Pokud se schválí, stane se provázející učitel součástí pedagogické výuky na všech českých univerzitách a každý student získá jeho podporu. Pro mě byla během studia v rámci Učitele naživo tato část přípravy nejcennější a spolu s praktickou zkušeností představuje základ programu.

Získáváte zpětnou vazbu i od žáků, které vaši absolventi vyučovali?

Oba programy, Učitel naživo i Ředitel naživo, jsou svým způsobem laboratoří. To znamená, že vše pravidelně evaluujeme. Studenti na začátku získají hodnocení, kdy hodnotí sami sebe, ale hodnotí je i provázející učitel a žáci. Tento proces opakujeme také na konci programu. Ze zpráv vyplývá, že žáci ve školách vnímají naše absolventy jako více motivované a schopné vytvářet bezpečné prostředí ve třídách.

Symbolem Učitele naživo je pro mě od začátku obrovské nadšení, které je sdílené mezi mnou a spolužáky i mezi našimi průvodci. Moc si vážím toho, že se tady vlastně učím vzorem. Jsem ve skvěle fungující třídě, kde mám možnost zažívat z pohledu žáka všechno to, co se ve škole může dít, a já se z toho můžu učit.

— Jana Váňová, absolventka programu Učitel naživo

Jaké další plány máte v nejbližší budoucnosti?

Učitelský výcvik v následujícím školním roce neotevíráme. Místo toho se zaměřujeme na přípravu jeho upravené verze, kterou spustíme ve školním roce 2024/2025. V programu zachováme postupy, které se osvědčily během posledních pěti let, a současně přidáme další potřebné kompetence, například důraz na schopnost pracovat s dětmi se speciálními potřebami. Samotný výcvik je zároveň velmi finančně nákladný, snažíme se jej proto více zefektivnit, samozřejmě se zachováním té nejvyšší kvality.

Ředitelský program nadále pokračuje. Velký důraz klademe také na komunikaci se systémem a na nastavování systémových změn. Jsme v intenzivním kontaktu s vysokými školami, navazujeme spolupráce s fakultami a vytváříme komunity vzdělavatelů budoucích učitelů.


Program Učitel naživo finančně podporuje i fakturační robot. Věří totiž, že sázka na vzdělání se dlouhodobě vyplatí. Robotům i lidem 🙂


Kam dál?

Prohledat Blog