Nové, skryté a užitečné funkce

Řekli jsme si, že bude dobré vypíchnout pár kousků, které jsme robota od spuštění naučili, případně nejsou tak na očích.

Proměnné pro datum v pravidelných fakturách

Pravidelné faktury jsou šablony, ve kterých si nastavíte vše potřebné pro vystavení faktury a periodu opakování, kdy ji Fakturoid vystaví (měsíčně, čtvrtletně…). Je to skvělá funkce pro automatické vystavování třeba proforem za hosting.

Problém byl v tom, že v popisu položky často potřebujeme uvést nějaké datum — hosting na období od, do — a to se mění v závislosti na datu vystavení. Přesně to vám teď umožňují proměnné v popisu položky.

Fakturoid rozumí třem proměnným:

  • #d# – den vystavení faktury/proformy ze šablony
  • #m# – měsíc vystavení
  • #y# – rok vystavení

K proměnným můžete přičítat. Příklad: Pokud bude datum vystavení faktury ze šablony nastaveno na 10. březen 2010 a v popisu použijete zápis od #d#. #m#. #y# do #d#. #m#. #y+1#, vygeneruje se v popisu od 10. 3. 2010 do 10. 3. 2011.

Přidání řádku tabelátorem

Jedna ze „skrytých” funkcí. Rozhodně jsme chtěli umožnit přidání dalšího řádku faktury přes klávesovou zkratku. Nakonec jsme to vyřešili tak, že řádek přidá stisknutí tabelátoru v posledním políčku. Vidět v akci to můžete ve videu níže.

Počet a měrná jednotka

Ačkoli formulář pro zadání položky faktury obsahuje políčka pro počet a měrnou jednotku, neznamená to, že by se musely tyto údaje vypisovat vždy. Pokud vymažete obsah políčka MJ, nevypíše se ani počet a pro popis tak zůstane víc místa. Přidali jsme také vysvětlení této „funkce”, které se objeví v případě, že se snažíte vymazat číslo pro počet jednotek.

Nové, skryté a užitečné funkce

Upozornění při zadávání DIČ

Narazili jsme na pár případů, kdy si neplátci DPH dopsali svoje DIČ do nastavení, tím se ale stali pro Fakturoida plátci DPH a pak to řešili tím, že zadávali DPH 0 %. Tuhle chybu v designu jsme vyřešili tak, že při doplňování DIČ vyskočí upozornění, které důsledky popisuje a také zdůrazňuje, že neplátce DPH své DIČ na faktuře uvádět nemusí (podle některých FÚ dokonce nesmí).

Prohledat Blog