Přenesená daňová povinnost (DPH) ve Fakturoidu

Přenesená DPH do zahraničí

Přenesená daňová povinnost (přenesená DPH) se uplatňuje především při fakturování podnikajících osob v EU. Na faktuře musí být uvedena věta, že faktura je vystavována v tomto režimu a DPH je povinen dopočítat a odvést odběratel. Sazbu DPH buď neuvádíte, nebo ji nastavíte na 0 %.

Přenesená DPH v ČR

Od 1. 1. 2012 platí přenesená DPH například pro některé typy stavebních a montážních prací (režim přenesené daňové povinnosti ve stavenictví), obiloviny a technické plodiny včetně olejnatých semen a cukrové řepy nebo pro některé kovy včetně drahých kovů. Pokud chcete podrobnosti o režimu přenesení daňové odpovědnosti ve stavebnictví, doporučujeme článek na BusinessInfo a informace Generálního finančního ředitelství. Při fakturování v ČR se tento režim projeví tím, že na faktuře jsou částky za služby včetně jejich sazeb DPH, ale samotné částky DPH se tam objevit nesmí.

Přenesená DPH ve Fakturoidu

Fakturaci v režimu přenesené daňové povinnosti jsme Fakturoida také naučili a jak to funguje pro fakturování přenesené DPH v ČR, nejlépe ilustruje video níže.

Pro fakturování do zahraničí je to stejné, jen si nastavíte sazbu DPH na 0 %.

Přenesená daňová povinnost

Prohledat Blog