Nespolehlivý plátce DPH

zákoně o DPH je zaveden pojem nespolehlivý plátce, které Ministerstvo Financí přidělí firmám se špatnou morálkou odvádění DPH. Nespolehlivým plátcem je označen i ten, kdo se účelově vyhýbá komunikaci se správcem daně, opakovaně neplní lhůty pro odevzdání daňových přiznání, případně dluží státu na DPH více než půl milionu korun, a to minimálně čtvrt roku (dříve šlo o částku nad 10 milionů).

Dále zákon o DPH v §109 odst.3 definuje ručení za daň. V praxi to znamená, že firma, která bude odběratelem nespolehlivého plátce DPH, ručí za odvedení DPH státu, pokud ji neodvede "nespolehlivý" dodavatel.

Pokud vy fakturujete nespolehlivého plátce, berte robotí upozornění jako varování před vyšším rizikem, že odběratel nezaplatí a raději zkuste použít zálohovou fakturu, ze které nebudete muset odvést DPH, pokud by snad odběratel nezaplatil.

Jak to funguje ve Fakturoidu?

Robot se naučil průběžně kontrolovat registr nespolehlivých plátců DPH a pokud nějakého najde ve vašem účtu upozorní vás na to na stránce kontaktu.

Hlavně vám ale robot zobrazí upozornění ihned po vybrání kontaktu ve formuláři faktury.

Robot kontroluje databázi nespolehlivých plátců zhruba každé 3 dny a sám aktualizuje označení vašich kontaktů. Přejeme vám, abyste tuhle funkci nikdy neviděli.

Více o nespolehlivém plátci (PDF)

Přidáno 26. 05. 2021:

Více o spolehlivosti kontaktu

Rozšířili jsme automatickou kontrolu o insolvenční řízení a přidali údaje o obratu a počtu zaměstnanců.

Prohledat Blog