Napovídání řádků faktury ("Ceník")

Řada z vás se nám ozvala s tím, že se vám nehodí normální šablona faktury, protože jednotlivé položky se vám na fakturách sice opakují, ale v různých kombinacích.

Dnes tedy představujeme další typ šablon – pro jednotlivé řádky faktury.

Funguje to jednoduše: Vytvoříte si seznam řádků, kde u každého zadáte měrnou jednotku, text a cenu. Robot vám pak při vystavování nové faktury začne napovídat položky z tohoto seznamu.

Funkce napovídání řádků je dostupná v tarifu Sólo+ a Firma a najdete ji v Šablony > Řádky faktur.

Doplnění 25. 8. 2014: řádky faktur můžete také importovat z CSV souboru.

Napovídání řádků faktury (Ceník)

Další nové funkce

Prohledat Blog