Souhrnné hlášení k DPH jednoduše. Vyexportujte ho přímo ve Fakturoidu

Souhrnné hlášení k DPH do EU musí podávat každý plátce DPH, či identifikovaná osoba, která fakturovala podnikající subjekty z jiných států EU.

Identifikovaná osoba podává souhrnné hlášení každý měsíc (pokud se vyskytla relevantní zdanitelná plnění), jinak je perioda pro podání shodná s běžným přiznáním DPH.

Souhrnné hlášení se podává pouze elektronicky přes web aplikaci EPO Generálního finančního ředitelství.

Jak to funguje ve Fakturoidu

U faktury do EU vám robot nabídne vyplnit Kód plnění:

  • 0 – dodání zboží plátci DPH do EU
  • 1 – přemístění obchodního majetku plátcem do EU
  • 2 – dodání zboží uvnitř EU – třístranný obchod
  • 3 – poskytnutí služby s místem plnění v EU – přenesená DPH

Až nastane čas na podání souhrnného hlášení, bude vám stačit jít do sekce Exporty > Exporty k DPH. K dispozici vám budou exporty za měsíc i čtvrtletí a to přímo ve formátu, ve kterém hlášení nahrajete do výše zmíněné aplikace EPO.

Toť vše, úspora času by měla být velká.

Funkce generování souhrnného hlášení je k dispozici v tarifu Komplet.

Pro fakturaci fyzických osob ve státech EU odkážeme na zvláštní režim jednoho správního místa - OSS.

Další nové funkce

Prohledat Blog