Vlastní počet dní pro upomínky

Přinášíme další vylepšení a to nastavit si počet dní, po kterém se začnou posílat automatické upomínky. Navazujeme tak na opakované posílání upomínek.

Změnit výchozí tři dny na vlastní hodnotu lze v Nastavení > Emaily – záložka Upomínka – po splatnosti.

Prohledat Blog