Vylepšení proměnných pro datum

Pokud jste doposud potřebovali v textu faktury pracovat s dvěma daty, mohli jste přičítat nebo odečítat od proměnných jen v jednom datu.

Příklad: Je 25. září 2019 a vy chcete vystavit fakturu, kde bude období říjen 2019 až září 2020. Potřebujete tedy v jednom datu přičíst měsíc a ve druhém přičíst rok. To do teď nešlo a bylo třeba to obejít úpravou textu na jedno datum. Např. "na jeden rok od #m+1#/#y#", což vygeneruje "na jeden rok od 10/2019".

Nově jsme robota naučili práci s více proměnnými daty najednou. Výše uvedený příklad teď tedy půjde zapsat i takto: "Na období od #m+1#/#y# do #m#/#y+1#" a výsledek robot přeloží "Na období od 10/2019 do 09/2020".

Výsledek při použití v září 2019:

Proměnné můžete použít v šablonách nebo pravidelných fakturách.

Prohledat Blog