Proměnné v šablonách a pravidelných fakturách

Chcete použít v popisu položky datum tak, aby se při každém vystavení měnilo? Na praktických příkladech uvedeme, jak si s proměnnými poradit.

Obsah článku

Jak proměnné správně skládat

Použijte v textu šablony či pravidelné faktury následující proměnné:

  • #d# – den vystavení faktury/proformy
  • #m# – měsíc vystavení
  • #y# – rok vystavení

K proměnným pro den, měsíc a rok můžete přičítat i odečítat.

Příklad: Pokud bude datum vystavení faktury na 10. srpen 2021 a v popisu použijete zápis #d‑1#. #m+1#. #y+1#, robot vygeneruje v popisu datum 9. 9. 2022.

Můžete použít čísla až do ±11. Třeba #m-3#/#y# nebo #m+3#/#y# se zobrazí jako 05/2021, resp. 11/2021. (Opět bereme datum vystavení 10. srpen 2021.)

Proměnné pro fakturaci za poslední plovoucí měsíc zadáme takto: #d#. #m#. #y##d‑1#. #m+1#. #y#. Pokud bychom opět vycházeli z data 10.8.2021, na faktuře se zobrazí "10.8.2021 až 9.9.2021".

Je možné pozměnit i dvě nebo více dat zároveň. Pokud tedy potřebujete něco jako "za období od 10. 8. 2022 až 9. 8. 2023", můžete to zapsat jako #d#. #m#. #y+1# až #d‑1#. #m#. #y+2#.

Přece jen preferujete snazší zápis? Stačí přeformulovat text - to stejné můžete zapsat jako "za období 1 roku (365 dní) od #d#. #m#. #y+1#".

Konkrétní ukázka šablony s proměnnými

Založíte novou šablonu a nastavíte řádky faktury:

Proměnné

Po vytvoření faktury ze šablony (zde kliknutím na Použít) se proměnné správně nastaví:

Proměnné

Více k pravidelným fakturám.

Mohlo by vás zajímat

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.