Proměnné v šablonách a pravidelných fakturách

Chcete použít v popisu položky datum tak, aby se při každém vystavení měnilo? Použijte v textu šablony, čí pravidelné faktury následující proměnné:

  • #d# – den vystavení faktury/proformy
  • #m# – měsíc vystavení
  • #y# – rok vystavení

K proměnným pro den, měsíc a rok můžete přičítat i odečítat.

Příklad: Pokud bude datum vystavení faktury na 10. březen 2018 a v popisu použijete zápis #d‑1#. #m+1#. #y+1#, robot vygeneruje v popisu datum 9. 4. 2019

Můžete použít čísla až do ±11. Třeba #m-3#/#y# nebo #m+3#/#y# se zobrazí jako 12/2017, resp. 06/2018. (Opět bereme datum vystavení 10. březen 2018.)

Proměnné pro fakturaci za poslední plovoucí měsíc zadáme takto: #d#. #m#. #y##d‑1#. #m+1#. #y#. Pokud bychom opět vycházeli z data 10.3.2018, na faktuře se zobrazí "10.3.2018 až 9.4.2018".

Není možné pozměnit dvě nebo více dat zároveň. Pokud tedy potřebujete něco jako "za období od 10. 3. 2019 až 9. 3. 2020" a chtěli byste to zapsat jako #d#. #m#. #y+1# až #d‑1#. #m#. #y+2#, tak to robot nezvládne.

Někdy pomůže přeformulovat text. V našem případě by fungovalo "za období 1 roku (365 dní) od #d#. #m#. #y+1#".

Konkrétní ukázka šablony s proměnnými

Založíte novou šablonu a nastavíte řádky faktury:

Proměnné

Po vytvoření faktury ze šablony (zde kliknutím na Použít), se proměnné správně nastaví:

Proměnné

Více k pravidelným fakturám.

Prohledat Blog a Podporu