Identifikovaná osoba

Aktuální

Tento článek aktualizujeme, aby vždy reflektoval právě platnou legislativu. Pokud myslíte, že nám něco uteklo, napište nám. Díky!

Poslední kontrola: 14. 1. 2020

Novela zákona o DPH zavedla od 1. 1. 2013 institut: Identifikovaná osoba.

Identifikovaná osoba vystupuje do zahraničí jako plátce DPH, ale v ČR zůstává neplátcem DPH. Více o fakturování do zahraničí…

Povinně se identifikovanou osobou musíte stát (podle §6 odst. g-i zákona o DPH), pokud nejste plátcem DPH, ale:

 • poskytli jste službu s místem plnění v jiném státě EU podle § 9 odst. 1 zákona o DPH (kromě služby, která je v jiném státě EU osvobozena od DPH). Identifikovanou osobou se stáváte dnem poskytnutí služby. (Např. příjem z reklam z Google AdSense.)
 • Přijali jste zboží nebo služby s místem plnění v ČR od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o:
  • poskytnutí služby,
  • dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo
  • dodání zboží soustavami nebo sítěmi.
  Identifikovanou osobou se stáváte dnem přijetí plnění.
 • Pořídili jste zboží z jiného státu EU, jehož celková hodnota (bez DPH) překročila v kalendářním roce 326 000 Kč (kromě výjimek týkajících se třístranného obchodu).

Naopak, identifikovanou osobou se stávat nemusíte, pokud poskytujete služby nebo prodáváte zboží do třetích zemí mimo EU.

Registrace

Přihlášku k registraci musíte podat do 15 dnů ode dne, kdy jste se stali identifikovanou osobou a to buď elektronicky na Daňovém portále a datovou schránkou nebo osobně/poštou na Finančním úřadě. Více informací k registraci a zde.

Identifikovaná osoba a přiznání k DPH

Předně, jako identifikovaná osoba nemáte nárok na odpočet DPH na vstupu. Jen odvádíte vybranou DPH z faktur do zahraničí.

Přiznání k DPH podáváte pouze v případě, že jste uskutečnili nějaká zdanitelná plnění. Pokud jste poskytli službu do EU, podáváte za daný měsíc také souhrnné hlášení.

Jak to funguje ve Fakturoidu

Nastavení identifikované osoby ve Fakturoidu

Přechod na identifikovanou osobu ve Fakturoidu je jednoduchý, stačí jedno kliknutí v Nastavení > Fakturační údaje a vyplnění přiděleného DIČ.

Pak vám bude robot při fakturování do zahraničí ukazovat políčka pro zadání DPH. Zahraničí určujeme podle země odběratele.

Publikováno 04. 10. 2013

Prohledat Blog a Podporu

RSS

Chcete nám něco říct?

Použijte