Přiznání daně z příjmů fyzických osob za rok 2016

Obrazovka formuláře přiznání

Rok se s rokem sešel a my jsme pro vás opět připravili možnost vygenerovat si přiznání ve formátu pro elektronické podání, včetně přehledu pro ČSSZ.

Funkce je určena především živnostníkům, kteří uplatňují paušální náklady a najdete ji na obrazovce Přehled > Exporty > Přiznání DPFO. Pokud máte přiznání složitější, můžete robotem vytvořený soubor použít jako polotovar, který si v nástroji elektronického podání upravíte, doplníte (3. krok návodu, tlačítko "Úprava ve formuláři").

Jako každý rok nabídneme také možnost objednání služeb daňového poradce.

Uživatelé na placených účtech mají funkci k dispozici v rámci ceny svého tarifu.

Prohledat Blog