Nastavení doby odesílání emailů

Robot vám umožní automatické odesílání emailů časově přizpůsobit. Podívejte se, jak toto časové rozmezí snadno nastavit.

Jak nastavit časové rozmezí odesílání e-mailů?

Na stránce v Nastavení → Emaily najdete možnost časové rozmezí odesílání emailů.

Nastavení emailů

Jednoduše vyberete časové okno, kdy chcete, aby emaily automaticky odcházely - třeba během běžné pracovní doby.

Doba odesílání

Na přehledu se poté objeví odkaz na naplánované emaily daného dne a jejich počet v závorce.

Přehled

Po kliknutí na odkaz uvidíte předmět emailu, adresu, kam bude odeslán, číslo dokladu a možnost odeslat email ihned, nebo naopak jej z fronty odstranit.

Kliknete-li na předmět emailu, zobrazí se vám celý text zprávy.

Naplánované emaily

Malá ikonka o plánovaném odeslání se zobrazí také v hlavičce faktury a na přehledu.

Detail faktury

Detail faktury

Pokud funkci nezapnete, automatické emaily se odešlou ihned - při vytvoření pravidelné faktury, spárování platby atd.

API

Odeslání emailu přes message.json odesílá emaily ihned, ale je možno toto chování změnit přes parametr deliver_now: false. Fire akce (akce nad fakturou) odesílají emaily hned.

Další funkce kolem odesílání emailů najdete v našem článku, kde jsou všechny funkce a možnosti shrnuty.

V jakých tarifech

Výše popsaná funkce je dostupná v tarifu Komplet.

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.