Ochranná známka. Jak se registruje a kolik stojí?

Ochranná známka vás ochrání před plagiátory a těmi, kdo by chtěli zneužít vaše duševní vlastnictví. Ochránit s ní přitom můžete leccos: od log a sloganů přes název produktu až po barvy nebo specifické animace.

Obsah článku

Co je ochranná známka?

Ochranná známka je právní nástroj, který explicitně chrání vaši firmu před konkurencí nad rámec běžných zákonů. Odliší vás od ostatních na trhu a kromě výlučného práva dodá ochranná známka vaší značce kredibilitu. Její registrací se zabývá Úřad průmyslového vlastnictví.

Jaké jsou výhody ochranné známky?

Zjednodušeně platí, že díky ochranné známce nesmí nikdo bez vašeho souhlasu umisťovat vaše označení na své výrobky, nabízet nebo dovážet a vyvážet výrobky pod tímto označením a používat vaše označení v reklamě.

Pokud vaši značku, logo nebo výrobek pod ochrannou známkou někdo zneužije, můžete započít příslušné právní úkony. A budete to mít výrazně snazší, než když ochrannou známku mít nebudete – nebudete totiž muset ve všech řízeních prokazovat, že skutečně své označení užíváte a v jakém rozsahu. Díky ochranné známce také máte právo (nikoliv povinnost) používat značku (R) nebo R v kroužku.

Jak se liší „R“ a „TM“?

 • R (®) pochází z angličtiny ze slova registered = registrovaný a označuje oficiálně registrovanou známku s vyšším stupněm ochrany.
 • TM (™) je zkratka pro trademark = ochranná známka. Tohle označení ovšem není podmíněno předchozí registrací ochranné známky. Dává pouze najevo, že si její uživatel hodlá nárokovat práva z ochranné známky podle obecného práva.

Druhy ochranných známek

Ochranná známka se nemusí týkat pouze vašeho názvu nebo loga. Druhů ochranných známek je hned deset: slovní, obrazová, prostorová, poziční, se vzorem, barevná, zvuková, multimediální, hologramové nebo pohybová.

Zaregistrovat si můžete slovo, logo, ale i barvu vaší firmy nebo třeba specifický tvar vašeho výrobku. Například:

 • Slovo – Fakturoid, Škoda
 • Logo – McDonald, Apple
 • Kombinace písmena a grafiky – IBM, Java
 • Tvar výrobku – lahev Coca-Coly, obal od čokolády Toblerone
 • Barva – modro-stříbrná kombinace značky Redbull

Třídy výrobků a služeb u ochranných známek

Součástí každé přihlášky ochranné známky je seznam výrobků a služeb, pro které chcete ochrannou známku registrovat. Ochranná známka poté platí pouze pro takto zapsané výrobky a služby.

Pro účely registrace ochranných známek se výrobky a služby třídí do 45 tříd mezinárodního třídění (například podle materiálu u produktů nebo podle zaměření u služeb). Jde o takzvané Niceské třídění a najdete v něm kompletní seznam všech tříd výrobků a služeb, na které se ochranná známka může vztahovat.

Pozor

Po podání žádosti o ochrannou známku už můžete seznam výrobků a služeb, na které se vaše ochranná známka vztahuje, jen omezovat, nikdy ne rozšiřovat. Pokud tedy v přihlášce na některou kategorii zapomenete, budete muset podat novou přihlášku.

 1. Ověřte si, jestli vaše známka není shodná nebo podobná s jinou – v online databázi ochranných známek.
 2. Vyplňte přihláškuonline nebo v papírové podobě. V řízení vás může (ale nemusí) zastupovat například advokát nebo patentový právník.
 3. Do přihlášky uveďte příslušné údaje právnické nebo fyzické osoby – přihlášku můžete podat svým jménem nebo jménem společnosti, záleží na vás. Práva pak budou náležet tomu, kdo přihlášku podal.
 4. Uveďte znázornění vaší známky a informace o druhu známky – známek je hned několik druhů. Například logo + slovo je obrazová známka se slovními prvky.
 5. Sepište seznam výrobků a služeb, pro které značku registrujete – podívejte se na seznam možných tříd výrobků a služeb.
 6. Po podání přihlášky musí uřad vše přezkoumat – pokud se rozhodne ji registrovat, zveřejní ji ve svém věstníku. Případně od vás může žádat doplnění nebo vyjasnění.
 7. Do tří měsíců po podání přihlášky může třetí osoba podat námitky – pokud se nikdo neozve, dojde k registraci.
 8. Pokud k registraci dojde, známka je platná už ode dne podání přihlášky.

Kolik stojí ochranná známka?

Poplatky za zřízení ochranné známky začínají na 5000 Kč (v případě individuální ochranné známky, která se vztahuje na 3 třídy výrobků a služeb). Za každou další třídu si připlatíte 500,-. Kompletní seznam správních poplatků najdete na webu Úřadu průmyslového vlastnictví.

A jak je to s cenami zahraničních ochranných známek? Ochranná známka EU vás vyjde zhruba na 1000 eur, cena mezinárodní ochranné známky začíná na 650 švýcarských francích.

Ochranná známka a podnikání v zahraničí

Pokud budete podnikat pouze na území ČR, stačí vám ochranná známka jen pro Českou republiku. Jestli ale chcete expandovat, měli byste zvážit i další varianty. Každou z nich přitom musíte registrovat zvlášť.

 • Národní ochranné známky (databáze ÚPV). Pokud kromě Česka plánujete podnikat pouze v jedné zemi (například v Německu), můžete si v daném státu vyřídit ochrannou známku samostatně. V každém státu (Česku a Německu) tedy podáte samostatnou přihlášku.
 • Ochranné známky Evropské unie (rejstřík EUIPO). Ochranná známka EU v tomto případě platí pro celé území EU a využijete ji především tehdy, pokud chcete expandovat do více než dvou států EU. Před registrací ale věnujte čas důkladné rešerši. Existuje totiž mnohem vyšší riziko, že známka, kterou přihlašujete, bude v kolizi s jinou zapsanou známkou.
 • Mezinárodní ochranné známky (rejstřík Mezinárodní organizace duševního vlastnictví). Tento mezinárodní zápis se vztahuje na více než 100 členských zemí Madridské dohody a jejího Protokolu.

Jaké má majitel ochranné známky povinnosti?

 • Jako vlastník ochranné známky budete mít povinnost známku řádně užívat a pečovat o ni. Pro výrobky nebo služby, pro které je zapsaná, ji musíte začít užívat do 5 let od zápisu do rejstříku.
 • Máte povinnost sledovat rejstřík ochranných známek a v případě kolizní přihlášky ve lhůtě 3 měsíců podat námitky proti zápisu. Od roku 2019 totiž úřady automaticky nezamítají konfliktní označení.
 • Platnost známky je 10 let, v posledním roce před propadnutím si můžete zažádat o její prodloužení o dalších 10 let (za poplatek).

Časté otázky

Jaký je rozdíl mezi značkou a ochrannou známkou?

Zjednodušeně řečeno: zatímco značkou může být prakticky cokoliv (třeba jméno vaší firmy nebo i vás samotných), o ochrannou známku musíte požádat. Ochranná známka tak je právní nástroj, který danou značku chrání před zneužitím.

Jak zjistím majitele ochranné známky?

Pokud vás zajímá, zda a kdo už konkrétní ochrannou známku používá, podívejte se do databáze ochranných známek. České ochranné známky vyhledávejte v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví, ochranné známky EU v databázi EUIPO a mezinárodní ochranné známky v rejstříku WIPO.


Kam dál?

Související články v almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.