Změny v DPH od 1. 1. 2015

Od 1. 1. 2015 začnou platit úpravy v zákoně o DPH, které stojí za pozornost, konkrétně:

  • Zvláštní režim jednoho správního místa (Mini One Stop Shop)
  • Druhá snížená sazba DPH
  • Rozšíření definice nespolehlivého plátce

Kvůli schválení na poslední chvíli pak začne až od 1. 4. 2015 platit rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti (reverse charge) na další plnění.

Pojďme si je všechny projít.

Zvláštní režim jednoho správního místa

Pokud budete fakturovat telekomunikační nebo elektronické služby neplátcům DPH v EU, budete mít povinnost odvést DPH ve státě zákazníka podle sazby daného státu. Více o problematice a jak s tím náš robot pomůže v samostatném článku o režimu jednoho správního místa.

Rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti

Upraveno 5. 1. 2015: Tato část začne platit až od 1. 4. 2015.

V režimu přenesené DPH pro tuzemsko jako dodavatel fakturujete bez DPH, na fakturu uvedete, že DPH je povinnen přiznat a odvést odběratel. Dříve se tento režim v tuzemsku uplatňoval jen kolem stavebnictví, nově se zavádí i pro určitý seznam zboží. Více o přenesené DPH ve Fakturoidu.

Seznam zboží, u kterého se použije režim PDP.

Druhá snížená sazba DPH – 10 %

Od 1. 1. 2015 budou platné současně tři sazby DPH:

  • Základní – 21 %
  • První snížená – 15 %
  • Druhá snížená – 10 %

Nová, druhá snížená sazba se bude uplatňovat na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu. Přesný výčet je v příloze 3 zákona o DPH.

Rozšíření definice nespolehlivého plátce

Nově se od 1. 10. 2014 stává „nespolehlivým plátcem“ i ten, kdo se účelově vyhýbá komunikaci se správcem daně, opakovaně neplní lhůty pro odevzdání daňových přiznání, případně dluží státu na DPH více než půl milionu korun, a to minimálně čtvrt roku (dosud šlo o částku nad 10 milionů).

Náš robot registr nespolehlivých plátců pravidelně kontroluje a upozorní vás, pokud se tam některý z vašich kontaktů ocitne.

Více o nespolehlivém plátci (PDF)

Prohledat Blog