Přiznání daně z příjmů fyzických osob (DPFO) za rok 2017

Přehled → Přiznání k DPFO

Aktualizovali jsme generování přiznání ve formátu pro elektronické podání, včetně přehledu pro ČSSZ. Funkce je určena především živnostníkům, kteří uplatňují paušální výdaje. Najdete ji na obrazovce Přehled > Přiznání k DPFO

Sleva na manželku, děti a další slevy

Standardní paušální výdaje můžete uplatnit u příjmů do výše 2 milionů Kč, když nechcete uplatnit slevy na manželku a děti. Nad tuto částku už příjmy plně zvyšují základ daně.

Pokud chcete uplatnit slevu na manželku nebo děti, zákon vám umožňuje uplatnit paušální výdaje u příjmů jen do 1 milionu Kč. Příjmy nad tuto částku už plně zvyšují základ daně.

Pro uplatnění zaškrtněte ve formuláři DPFO volbu "Snížený strop pro paušální výdaje". Podrobné údaje o manželce, dětech, případně dalších slevách a odpočtech už můžete zadat přímo v nástroji pro elektronické podání - viz bod 3.

Jako každý rok nabídneme také možnost objednání služeb daňového poradce.

Uživatelé na placených účtech mají funkci k dispozici v rámci ceny svého tarifu.

Prohledat Blog