Kodap: Import i několika tisíc faktur je otázkou vteřin

Kategorie: Účetní

Za Kodap Jihlava Ing. Matěj Nešleha, jednatel, daňový poradce

Kdo vlastně jste a čím se zabýváte?

Jsme daňově poradenská společnost, která vznikla v roce 2013 a od začátku své existence se specializujeme na daňovou, účetní a mzdovou problematiku. Já, Matěj Nešleha, jsem se ujal řízení kanceláře na začátku roku 2015. V roce 2016 jsme navázali velmi úspěšnou spolupráci s Fakturoidem, přes který dnes komunikujeme s desítkami našich klientů a můžeme říci, že tato komunikace je i pro nás velmi efektivní. A toho papíru, co jsme ušetřili… 😊

Pro uživatele je Fakturoid uživatelsky velmi přívětivý a klient si podle něj může dokonale hlídat neuhrazené pohledávky a cash flow, což považuju za jednu z jeho největších výhod. Účetní a daňoví poradci následně ocení rychlé exporty dat do účetních programů. My v naší kanceláři používáme účetní program Pohoda a komunikace mezi ním a Fakturoidem je naprosto bezproblémová. Import i několika tisíc faktur vydaných je otázkou několika vteřin.

Jaká je vaše hlavní práce s daty ve Fakturoidu?

Práci s daty z Fakturoidu bych rozdělil na dvě části, a to příjmovou (výnosovou) a výdajovou (nákladovou).

Práci s příjmovou stránkou ze strany klienta i účetní kanceláře hodnotím velmi pozitivně. Fakturoid je možné napojit na bankovnictví, je možné vytvářet automaticky faktury v pravidelných intervalech a velmi dobře sledovat saldo neuhrazených faktur. Účetní zajisté ocení rychlé a spolehlivé exporty vydaných faktur. Možná však všichni, co zpracováváme agendu DPH, řešíme, že Fakturoid neumí pracovat s daňovým dokladem k přijaté platbě a při úhradě zálohové faktury vystaví rovnou tzv. "ostrou" fakturu. Což samozřejmě může být v praxi problém, protože pravděpodobně velká část podnikatelů, kteří pracují se zálohovými fakturami dříve nebo později narazí na situaci, kdy budou potřebovat vystavit daňový doklad k přijaté platbě a až následně "ostrou" fakturu.

Co pro uživatele Fakturoidu nejčastěji zpracováváte kromě DPFO?

Pro uživatele Fakturoidu kromě daně z příjmů fyzických osob nejčastěji spravujeme agendu DPH či případně mzdovou agendu. Perfektně funguje přenos vydaných faktur. U nákladových dokladů zatím nemáme moc klientů, kteří by využívali Fakturoid a doklady do něj zadávali. Fakturoid tedy převážně využíváme pro import pohledávek a ostatní podklady si nejčastěji předáváme s klienty prostřednictvím sdílených disků. Mohu ale prozradit, že teď společně testujeme export nákladů přímo do Pohody, a s tím by se toho mohlo hodně změnit.

Přečtěte si, jak robota využívají další účetní kanceláře:

Prohledat Blog