Jaká je bezpapírová kancelář? Pohodlná, rychlá a ekologická

Kategorie: Účetní

Za Bookeepio s.r.o. Barbara Palatová, daňový poradce

Naše vize je bezpapírová kancelář, kde si účetní s klientem nevyměňují žádné doklady osobně. Vše probíhá virtuálně. Vedení účetnictví je pak sympaticky efektivní i ekologické. Naši vizi pochopily aplikace jako Fakturoid, který zefektivnil a zjednodušil komunikaci mezi účetní a klientem na maximum. Odpadají starosti s mailováním, přeposílám dokladů a následným vysvětlováním a doptáváním (nedejbože ztrátou dokladů). Téměř vše lze vyřešit přes Fakturoid.

Výhody Fakturoidu pro naše klienty

Jednoduchá fakturace: ve Fakturoidu vystavíte fakturu během chvilky, vše je intuitivní. Také máte pomocnou ruku – robot za vás automaticky hlídá některé údaje. Např. jen zadáte IČO nového klienta a veškeré další údaje o něm už Fakturoid doplní za vás. Přehledná evidence nákladů a výnosů, jejich štítkování: účetní se už nemusí jako detektiv doptávat, jak daný náklad souvisí s vaším podnikáním.

Možnost nastavit si fakturu dle svých potřeb: potřebujete třeba poslat fakturu na Slovensko nebo do Rakouska? Fakturoid zvládá kromě češtiny i další jazyky.

Platba přijatých faktur přes QR kódy: nejrychlejší možnost placení současnosti! Bez hrozby, že se přeťuknete v čísle účtu, částce nebo variabilním symbolu.

Informace o předběžné výši DPH: máte přehled o tom, jaké DPH budete odvádět ještě dřív, než vám účetní pošle podklady k platbě.

Automatické zasílání upomínek a vystavování pravidelných faktur: stroje pracují za vás – automatická fakturace šetří všem spoustu času. Jednou si nastavíte periodicitu vystavení faktury, faktura je poté automaticky vystavena a odeslána klientovi.

Automatické párování plateb: párování přijatých plateb je dostupné i v jiných fakturačních aplikacích. Vychytávkou Fakturoidu je ale také funkce párování plateb odchozích.

Výhody Fakturoidu pro nás účetní

Za nej výhodu považuji možnost importu vydaných faktur do našeho účetního softwaru, což u firem s desítkami nebo stovkami vystavených faktur ušetří opravdu kupu času.

Naši klienti používají i agendu Náklady. Mají tak dokonalý přehled o hospodaření své firmy. Díky párování nákladových položek s bankovním výpisem má klient jistotu, že do aplikace uloží všechny doklady. A nám účetním nebude následně žádný doklad chybět.

Oproti jiným cloudovým aplikacím pro vystavování faktur má Fakturoid zajímavou výhodu: můžete vkládat k daným dokladům Poznámky. Tuto možnost např. využíváme, když klient zapíše doklad chybně nebo před zaúčtováním potřebujeme nějaké vysvětlení. Po finálním zpracování účetní doklad zamkne. Klient tak jasně vidí, které doklady jsou již OK a zpracované a nemá do nich už zasahovat.

Vždycky je co zlepšovat

Fakturoid mě baví a mí klienti jej hojně využívají, což nadšeně vítám. A tak si představuji, co by ho (a tím pádem i spolupráci mě a mých klientů) posunulo k naprosté dokonalosti…

Zatím postrádám možnost efektivního evidování fyzických účtenek (jako účtenek za pohonné hmoty, drobné nákupy, občerstvení atd.) Jako ideální řešení vidím mobilní aplikaci s integrovaným skenerem. Po naskenování účtenky by se účtenka automaticky uložila do Fakturoidu jako doklad ke zpracování. Dalším krokem by mohlo být automatické načtení účtenky přímo do Nákladových položek (rozpoznání obsahu).

Pro větší účetní kancelář by se hodila možnost zadat každé účetní přístupová práva jen pro některé klienty.

Přečtěte si, jak robota využívají další účetní kanceláře:

Prohledat Blog