Zadávání faktur vystavených odběratelem

Kategorie: Vylepšení

Často se nás ptáte, jak zadat do Fakturoidu fakturu, kterou vaším jménem vystavil přímo váš klient (tzv. self billing). Problém u těchto faktur bývá v tom, že mají úplně jiné číslo, než jaké povolí formát číselné řady.

V minulosti šlo tyto faktury zadat pouhým přepsáním samotného čísla - nebylo potřeba, aby sedělo do vaší číselné řady. Když jsme ale robota naučili funkci více číselných řad, bylo nutné tuto možnost vypnout - číslo faktury od té doby musí vždy odpovídat formátu v nastavení.

Tuto situaci nově řeší funkce Faktury vystavené odběratelem - stačí si ji zapnout v nastavení výchozích hodnot a na faktuře tuto možnost zvolit místo číselné řady. Můžete pak ručně zadat jakékoliv číslo faktury.

Vyplnění čísla faktury

Podrobněji funkci popisujeme v článku na Podpoře.

V jakých tarifech

Funkce je dostupná ve všech tarifech.

Prohledat Blog