Faktura vystavená odběratelem (self billing)

Pokud odběratel s vaším souhlasem vytváří daňový doklad (typicky příjmovou fakturu) za vás (tzv. self billing), nastává často problém v tom, že taková faktura je v jiné číselné řadě.

Do Fakturoidu ji dostanete takto: Vystavte novou fakturu, zadejte do ní patřičné položky a uložte ji s číslem faktury, které napoví robot. Pak ji dejte Upravit a číslo faktury změňte na to, které měl doklad vystavený odběratelem.

Pozor, je možné, že robot pak špatně napoví číslo následující faktury, protože bude vycházet z téhle "výjimky". Proto si následující číslo zkontrolujte a případně ručně změňte. Tím se robotovy obvody zase opraví a další už napoví správně.

K ještě lepšímu odlišení těchto a jiných faktur můžete použít štítky.

Prohledat Blog a Podporu