Daňové novinky: Co se pro podnikatele změní od roku 2024?

Kategorie: Důležité
Změny v DPH, odvodech nebo třeba ve výpočtu daně z příjmů. Politici schválili takzvaný konsolidační balíček, který se dotkne jak živnostníků, tak firem. Tady je to nejdůležitější, na co byste se měli připravit 👇

Balíček má vládě pomoct zlepšit stav státního rozpočtu v příštích dvou letech až o 150 miliard korun. Schválili ho poslanci i senátoři a 22. listopadu ho podepsal také prezident, už teď je proto jisté, že na podnikatele od Nového roku čeká celá řada změn. Tady je jejich přehled.

Obsah článku

Změny pro živnostníky

Takzvaný konsolidační balíček ovlivní téměř každého – od firem až po zaměstnance. Co nového čeká osoby samostatně výdělečně činné?

Vyšší odvody na sociální pojištění

Během let 2024 až 2026 se zvýší minimální zálohy na sociální pojištění, a to v důsledku zvýšení minimálního vyměřovacího základu z původních 25 % na 40 % průměrné mzdy. Minimální vyměřovací základ se bude zvyšovat postupně o pět procent ročně.

Konkrétně: Pokud nyní platíte minimální zálohy na sociální pojištění, v roce 2024 budete místo stávajících 2944 Kč platit 3852 Kč.

Vyšší sociální pojištění ale zaplatíte i tehdy, pokud jeho výši počítáte ze skutečného vyměřovacího základu (pokud tedy platíte vyšší než minimální zálohy). Vyměřovací základ se pro výpočet sociálního pojištění zvýší z 50 na 55 % základu daně.

Rušení daňových slev pro OSVČ

Úplně se zruší daňová sleva na školkovné, sleva na studenta nebo členský příspěvek v odborech. Zároveň se sníží sleva na dani na manželku nebo manžela – ta se bude nově vztahovat pouze na manželku či manžela, kteří pečují o dítě do tří let. Dosáhne tak na ni méně živnostníků.

Víc o daňových slevách: Podívejte se, které daňové slevy v současnosti existují.

Změna v sazbách daně z příjmů

Poté, co vláda v roce 2021 zrušila takzvanou solidární daň, nahradila ji jinou formou progrese. Pro vysokopříjmové podnikatele zavedla daň z příjmů 23 %, a to pro roční příjmy nad 48násobek průměrné mzdy. Od roku 2024 se tato hranice sníží na 36násobek průměrné mzdy.

Konkrétně: V roce 2023 podnikatelé platí vyšší sazbu daně u příjmů, které přesahují 1 935 552 Kč ročně. Od roku 2024 se bude 23% zdanění týkat ročních příjmů nad 1 582 812 Kč.

Změny pro firmy

Konsolidační balíček neovlivní pouze živnostníky. Řada z navrhovaných opatření se týká také firem. Tady jsou ty nejdůležitější.

Zvýšení daně z příjmů právnických osob

Výrazná změna, která od Nového roku čeká na firmy, je změna daně z příjmů právnických osob. Ta se zvýší ze současných 19 % na 21 %. Zvýšení sazby daně se bude vztahovat na všechna zdaňovací období po 1. lednu 2024.

Dvě sazby DPH

Namísto současných tří sazeb DPH budou od roku 2024 pouze dvě sazby DPH, a to ve výši 12 % a 21 %. Do nižšího pásma se dostanou například potraviny, stavební práce, léky, zdravotní pomůcky, vodné a stočné nebo sportovní a kulturní akce. Vyšší 21% sazba se bude týkat například nápojů, čepovaného piva, přepravy a skladování komunálního odpadu apod. Od začátku roku 2024 budou od daně osvobozené knihy.

Omezení daňových úlev pro firmy

Dojde také ke zrušení nebo omezení některých daňových úlev pro firmy. Pro příklad, při nákupu auta takzvaně na firmu budou na jeden vůz uznatelné pouze náklady do výše 2 milionů korun.

Jaké změny čekají podnikatele?

Další úpravy a novinky

Součástí takzvaného konsolidačního balíčku jsou i další opatření. Z těch nejzajímavějších zmiňme například postupné zvyšování spotřební daně z alkoholu a tabákových výrobků, snížení celkového objemu státních dotací napříč ministerstvy, zvýšení odvodů na nemocenské pojištění zaměstnanců o 0,6 % nebo stanovení ročního limitu pro osvobození nepeněžních zaměstnaneckých benefitů na úrovni poloviny průměrné měsíční mzdy (tedy 21 983 Kč pro rok 2024).


Kam dál?

Prohledat Blog