Platba zápočtem

Vzájemné vyrovnání pohledávek a závazků, neboli úhrada zápočtem - je situace, kdy vy fakturujete odběrateli i odběratel vám, a skutečně tak hradíte jen rozdíl mezi přijatou a vydanou fakturou.

Evidenci plateb zápočtem můžete zaznamenat přes vytvoření nové pokladny v Nastavení - Banka a párování plateb - Pokladny. Pokladnu můžete nazvat přímo "Zápočet".

Při zaznamenání platby vyberete právě tuto pokladnu.

Informace o uhrazení do této pokladny uvidíte na faktuře.

Přehled plateb dané pokladny najdete v kartě Přehled → Banka a pokladna. Pro rychlejší dohledání faktur hrazených zápočtem můžete použít štítkování.

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.