Import do účetnictví EKONOM

Začněte exportem z Fakturoidu: Tlačítko Faktury v hlavním menu a pak ze podmenu Export. Na obrazovce, která se vám otevřete zaškrtněte EKONOM.

Screenshot exportu do Ekonom

Exportované faktury nahrajete do účetnictví EKONOM takto:

Export faktur do EKONOMu

Export faktur do EKONOMu

Prohledat Blog a Podporu