Import do Money S3

Začněte exportem z Fakturoidu: Faktury > Export vyberte "účetního programu" Money S3.

Export faktur

V programu Money S3 pak vyberte XML přenosy > Import z XML.

Money S3

Po volbě XML přenosy > Import z XML se spustí průvodce - v prvním kroku vyberte faktury přijaté a vydané.

Money S3

V druhém kroku zaškrtněte dávkové zpracování a vyberte vyexportovaný soubor z Fakturoidu (obvykle pojmenovaný invoices_2015.money.xml).

Money S3

Ve třetím kroku zkontrolujte výstupní zprávu. Data jsou naimportována.

V případě problému

Pokud by se import do Money S3 nedařil, zašlete nám prosím XML exportované z Fakturoidu a výstupní zprávu ("Zpracování přenosu bylo dokončeno" tlačítko "Zobrazit výstupní zprávu").

Prohledat Blog a Podporu