Pojištění odpovědnosti OSVČ (kompletní návod)

Říká se, že chybami se člověk učí. V podnikání vás ale chyby mohou přijít draho – obzvlášť když svou chybou někomu (například klientům či zákazníkům) způsobíte škodu. Dává smysl pořídit si pro takové případy pojištění odpovědnosti? Přečtěte si vše, co potřebujete vědět.

Obsah článku

Co je pojištění odpovědnosti pro podnikatele?

Ve zkratce: pojištění odpovědnosti zmírní následky omylu nebo chyby, kterého jste se v rámci podnikání dopustili, a pokryje za vás škody – a to ať už k chybě došlo nedbalostí, z neznalosti nebo třeba „jen“ nešťastnou náhodou.

Proč si pojistit podnikání?

V některých oborech je pojištění odpovědnosti povinné. Týká se to například lékařů, veterinářů, advokátů, architektů nebo exekutorů. I ti, na které se povinnost zřídit si pojistku nevztahuje, by ji ale přinejmenším měli zvážit. Na rozdíl od zaměstnanců, které většinou kryje pojistka jejich zaměstnavatele, podnikatelé jsou na důsledky svých chyb sami – a některé z takových důsledků je mohou vyjít pěkně draho.

Je lepší mít pojištění a nepotřebovat ho než potřebovat pojištění a nemít ho.

Jak funguje pojištění profesní odpovědnosti?

Dost ale bylo teorie. Ukažme si názorně, jak pojištění podnikání funguje. V praxi a na konkrétních příkladech.

 • Stavební inženýr Petr udělal chybu v projektu nového bytového domu, když špatně vypočítal zátěž střechy. Střecha proto byla nedostatečně zpevněná a hrozilo její zřícení, a Petrovi tak kromě vysokých nákladů na opravu hrozil i soudní spor s developerem. Pojistka mu naštěstí všechny související výdaje pokryla.
 • Kadeřnice Martina použila špatný druh barvy na vlasy a jedna z jejích zákaznic dostala prudkou alergickou reakci. Martina najednou čelila možné žalobě a nákladům na léčbu, ale díky své pojistce měla tyhle náklady pokryté.
 • Marketér Jan navrhnul a publikoval reklamní kampaň, ve které použil nelicencovaný font. Společnost, která na font drží autorská práva, mu pohrozila soudem a pokutou, Janovi ale s důsledky jeho opomenutí pomohlo pojištění profesní odpovědnosti.
 • Instruktor autoškoly David během jízdního výcviku neúmyslně způsobil dopravní nehodu. Vysoké škody na vozidle a lékařské náklady mu pomohla pokrýt pojistka.
 • IT konzultantka Lucie během aktualizace systému nechtěně smazala klíčovou databázi klienta. Její pojistka profesní odpovědnosti naštěstí náklady na obnovu dat a všechny další související nároky pokryla.

Kdybych měl jako malý podnikatel jen omezené zdroje, potom bych si pojistil odpovědnost za škodu, a to nejméně na 20 mil. Kč. Právě tento typ škod dokáže zničit roky poctivé práce OSVČ a dopadá na podnikatele i jeho rodinu.

– Milan Porteš, pojišťovací makléř

Na co se vztahuje pojištění odpovědnosti pro podnikatele?

Z uvedených příkladů je zřejmé, že se pojištění podnikání vztahuje hned na několik oblastí. Nejčastěji jde o následující situace.

 1. Škody na zdraví či usmrcení
 2. Škody na hmotných věcech nebo objektech
 3. Škody způsobené vadným výrobkem
 4. Finanční škody
 5. Škody z výkonu vlastnických nebo nájemních vztahů
 6. Náklady na právní zastoupení

Jak vybrat pojištění profesní odpovědnosti?

Jak vybrat pojištění odpovědnosti pro podnikatele?

Pojištění odpovědnosti pro podnikatele nabízí prakticky každá pojišťovna na trhu, řada z nich navíc kromě klasického offline jednání nabízí i sjednání pojistky online.

A které pojištění vybrat? Aby vám pojistka skutečně kryla záda, mějte při výběru neustále na paměti dvě zásadní otázky:

 1. V jakém (a jak rizikovém) oboru podnikáte? Podle druhu vykonávané činnosti můžete kromě klasické pojistky zvážit i specifická připojištění jako třeba odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, finanční škody nebo odpovědnost za škodu na věcech převzatých nebo užívaných.
 2. Jak vysokou úroveň krytí potřebujete? Právě úroveň pojistného krytí by pro vás při výběru měla být rozhodující.

Jak vybrat nejlepší pojišťovnu na trhu?

V základních parametrech se nabídka českých pojišťoven příliš neliší. Pojišťovnu proto doporučujeme vybírat podle servisu, který poskytuje (právě pojišťovna je totiž ta, která v případě vzniku škody projednává její úhradu s poškozeným), a také podle zkušeností a recenzí jejích stávajících klientů.

„Zjistěte si, jak dlouho pojišťovna působí na trhu a jaké má hodnocení od spolehlivých zdrojů. Zjistěte i to, jaký rozsah pojistného krytí nabízí, aby vyhovovalo potřebám vašeho podnikání a krylo jeho důležité aspekty,“ radí Lukáš Ridrich z Allianz pojišťovny.

„Od každé z vybraných pojišťoven si poté nechte udělat nabídku. Můžete tak porovnat, kolik za pojištění budete ročně platit, a zároveň porovnat výši limitů, spoluúčast a případná další připojištění, která můžete využít v rámci ochrany při nenadálé události,“ dodává. „S výběrem pojišťovny vám může pomoct i specialista na podnikatelské pojištění, který vám doporučí nejlepší řešení a provede vás celým procesem.“

Nebojte se bavit o konkrétních případech, které mohou ve vašem podnikání nastat. Jste elektrikář? Ptejte se, zda jsou kryty škody i na strojích a technologiích, které opravujete. Jste řemeslník? Ptejte se na škody způsobené vadou výrobku či vadně odvedenou prací po předání.

— poradkyně Niki Schrecková

Jak vysoké pojistné krytí potřebujete?

Ideální úroveň pojistného krytí se může odvíjet od mnoha faktorů. Pro každého podnikatele tedy bude jiná.

„Zamyslete se, jakou maximální škodu můžete způsobit. Můžete jít třeba o požár budovy nebo škodu na cizích věcech, jako jsou stroje či vozidla? Nezapomínejte, že odpovědnost kryje škody jak na majetku, tak na zdraví, ale třeba i finanční újmu. Vždy proto volte limity plnění ve vyšších jednotkách nebo ideálně desítkách milionů,“ doporučuje finanční poradkyně Niki Schrecková.

Kolik stojí pojištění odpovědnosti podnikatele?

Kolik stojí pojištění odpovědnosti podnikatele?

Výše pojistného se počítá vždy na míru. Na výslednou cenu má vliv především to, v jakém oboru podnikáte, a také rozsah pojištění – jaké plnění požadujete. Pojištění odpovědnosti vás tak může vyjít na jednotky i desítky tisíc korun ročně.

Konkrétní ceny vaší pojistky vždy bude záviset na následujících faktorech:

 • oblast podnikání a jeho rizikovost
 • výše vašich příjmů
 • pojistný limit
 • výše případné spoluúčasti
 • rozsah pojištění
 • územní platnost pojištění

„Roční pojistné závisí na řadě faktorů. Protože různá odvětví představují různé riziko. Například instalatér může být rizikovější podnikání v rámci možné škodní události, než tomu bude u kadeřnice. Celková výše pojistného se bude také odrážet od limitu krytí, které budete vyžadovat,“ shrnuje Lukáš Ridrich z Allianz pojišťovny.

„Výši pojistného může ovlivnit také počet vašich zaměstnanců, roční obrat, škody za celou dobu vašeho podnikání, druh a rozsah pojištění a mnoho dalšího – například spoluúčast v rámci pojištění. Jedná se o fixní nebo procentuální částku, kterou zaplatíte z vlastních zdrojů při pojistné události. Čím větší spoluúčast, tím levnější může pojištění být,“ uzavírá.


Časté otázky

Je pojištění odpovědnosti pro OSVČ totéž co „pojistka na blbost“?

Není – a to přestože na první pohled mohou působit podobně. Ona lidová „pojistka na blbost“ se oficiálně jmenuje pojištění občanské odpovědnosti a vztahuje se na situace, kdy v rámci občanského soužití způsobíte někomu škodu. Naopak pojištění odpovědnosti podnikatele se vztahuje na pojištění odpovědnosti za újmu, k níž došlo v důsledku vaší podnikatelské činnosti.


Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.