Export dat a inventura

Robot dokáže hlídat množství položek a sledovat pohyby zboží na skladě. V návaznosti na to pomůže s exportem dat a inventurou.

Obsah článku

Export skladových položek

Export aktuálních skladových položek do CSV souboru najdete v kartě Sklad → Export.
Můžete exportovat všechny, nebo odděleně pouze skladové a pouze ceníkové položky.

Export položek skladu

Co je účetní a daňová inventarizace?

Inventura je proces, při kterém porovnáváte skutečný stav zboží a majetku, které má firma k dispozici, se stavem vedeným v účetnictví. Podle §7b zákona o daních z příjmů musí podnikatel zjistit skutečný stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků jednou v roce – tj. poslední den zdaňovacího období.

Při provádění inventury zajišťujete, aby účetnictví přesně odpovídalo tomu, co má firma k dispozici a co jí patří. Není však potřeba inventarizovat nehmotný majetek ani stav peněz.

Inventura skladu ve Fakturoidu

S exportem dat pro inventuru vám robot pomůže v záložce Sklad → Inventura.

Záložka inventury v menu skladu

Export dat můžete provést ke konkrétnímu dni a výstupem je .XLSX (Excel) výpis skladových položek a množství k vybranému dni. Pro účely inventury obsahuje výpis také atributy položek (např. SKU).

Export dat k inventuře

Pokud při exportu narazíte na problém, ozvěte se nám přes povídátko vpravo dole, nebo na email podpora@fakturoid.cz

Mohlo by vás zajímat

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.