Porovnání výpočtů na přehledu, grafů a kartiček

Nejste si jistí, které doklady jsou a naopak nejsou zahrnuty v aplikaci na přehledu, ve statistikách, v kartičkách a podobně? Sepsali jsme pro vás nápovědu, abyste snáze pochopili, proč různé grafy ukazují různá data a čím to může být způsobeno.

Obsah článku

Graf na přehledu

Přehled a graf

  • Faktury - počítá se s fakturami, zálohovkami i opravnými daňovými doklady s datem vystavení v daném měsíci (částky bez DPH)
  • Náklady - zobrazuje náklady s datem vystavení v daném měsíci (i když mají datum přijetí například až v dalším měsíci)
  • Zaplaceno / Nezaplaceno - ukazuje doklady vystavené v daném měsíci, které jsou označeny jako zaplacené nebo částečně uhrazené. Nepočítá se zde s datem zaplacení, ale opět s datem vystavení - mohou se zde tedy propisovat i faktury zaplacené v jiném měsíci.

Nezaplacené doklady pod grafem na přehledu

Přehled a kartičky

Náklady i Faktury jsou zde brány za celé období ve Fakturoidu. Faktury započítávají faktury i zálohovky a počítají se i částečné úhrady. Částka Po splatnosti je již započítaná v částce Nezaplaceno.

Kartičky

Kartičky ve fakturách

Kartičky Všechny, Zaplacené, Pouze zálohovky, Stornované ukazují přehled za posledních 12 plovoucích měsíců (počítáno ode dne, který právě je, rok zpátky).

Kartičky NezaplacenéPo splatnosti počítají se všemi doklady, které jsou nezaplacené a po splatnosti. Započítávají i částečné úhrady faktur.

Ve všech kartičkách, kromě Pouze zálohovky, jsou počítány faktury, proformy, částečné zálohovky a faktury z částečných zálohovek, s již odečtenou zálohou za dané období.

Statistiky a hlavní graf

Statistiky

  • Dle vystavení - započítávají se faktury, proforma faktury, částečné zálohovky a faktury k částečným zálohovkám. Nezapočítávají se faktury z proforem a z faktur k částečným zálohovkám se započítá jen doplatková částka.
  • Dle zdanitelného plnění - počítají se pouze faktury - všechny vystavené, zaplacené i nezaplacené.
  • Dle zaplacení - počítají se zaplacené faktury, zaplacené faktury z proforem, částečné úhrady.
  • Cashflow - reálně přijaté peníze, počítají se částky ze zaznamenaných plateb, nikoliv z faktur.

Pod grafem si můžete přepínat zobrazení mezi bez DPH, včetně DPH a pouze DPH. Zároveň se zde zobrazuje v procentech meziroční srovnání - tedy přehled o tom, jak se číslům daří oproti minulému roku.

Výsledky vyhledávání

Vyhledávání

Ve výsledcích Vyhledávání jsou stejně jako ve Statistikách do souhrnných součtů započítány faktury, proforma faktury, částečné zálohovky a faktury k částečným zálohovkám. Nezapočítávají se faktury z proforem, nezaplacené ODD a z faktur k částečným zálohovkám se započítá jen doplatková částka.

Když čísla nesedí

Může se stát, že se nebudete moci dopočítat a porovnávané hodnoty zkrátka nebudou sedět. Počítání statistik je poměrně složitá věc a vliv na to může mít řada věcí - nedoplatek u faktury, kurzový rozdíl, daňová uznatelnost nákladu, rozdíl u částečné zálohovky a v odečítání DPH a podobně. Pokud byste si s něčím nevěděli rady, ozvěte se nám na mail podpora@fakturoid.cz a mrkneme na to společně.

Mohlo by se vám hodit

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.