EET – Elektronická evidence tržeb

Zadání certifikátu do Nastavení

Pokud jste tak ještě neudělali, požádejte o přidělení autentizačních údajů a vygenerujte si certifikát, který budete moci zadat do Nastavení → EET. Neplátci DPH budou vyzváni k zadání DIČ. Podrobněji o získání certifikátu.

EET

Na této obrazovce pak najdete i přehled všech plateb, které jste do EET evidovali.

EET

Vystavení a zaevidování faktury

Pokud máte EET zapnuté v Nastavení, ve formuláři faktury přibyla volba Evidovat v EET.

EET

Pokud ji zapnete, vytvořením se faktura rovnou zaeviduje. Fakturu můžete zaevidovat i po jejím vytvoření přes Upravit → Evidovat v EET → Uložit ve formuláři faktury.

EET

Obdobně můžete režim EET zapnout i ve formulářích šablony a pravidelné faktury pod Další možnosti ↑.

Povinné EET údaje zobrazujeme jako součást faktury v zápatí, separátní účtenky nepodporujeme.

EET patička

Stavy při evidenci do EET

EET

Na obrazovce faktury zobrazujeme stav evidence do EET, který může nabývat hodnoty:

  • Čekám na odezvu EET - ihned po vytvoření faktury, čekáme 2 až 3 vteřiny na odpověď od serverů EET.
  • Zaevidováno v EET - nejčastější stav bude oznámení, že se zaevidování podařilo.
  • Zkouším doevidovat do EET - pokud servery neodpoví do úvodních 3 vteřin, vygenerujeme PKP kód a snažíme se opakovaně fakturu doevidovat následujících 48 hodin.
  • Stornováno v EET - pokud jste fakturu stornovali, ať už normálním stornem, či opravným daňovým dokladem.
  • Evidováno v EET mimo Fakturoid - pro případy, kdy používáte pro EET jiné řešení, ale ve Fakturoidu chcete mít informaci, že faktura v EET je.

Stornování evidované platby

Fakturu evidovanou v EET nemůžete upravit ani smazat. Stornovat půjde vždy pouze celý doklad a to stejně jako stornujete faktury teď, tedy přes tlačítko Storno u neplátců DPH a přes Opravný daňový doklad u plátců DPH.

EET přes API

Podrobnější informace pro vývojáře k EET.

Kde a za kolik

Funkce je dostupná v placených tarifech.

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.