Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies pro reklamu. Více informací Rozumím

EET – Elektronická evidence tržeb

Co to elektronická evidence tržeb je, a zda se vás týká, se dozvíte v tomto článku.

Zadání certifikátu do Nastavení

Pokud jste tak ještě neudělali, požádejte o přidělení autentizačních údajů a vygenerujete si certifikát, který budete moci zadat do Nastavení > EET. Neplátci DPH budou vyzváni k zadání DIČ. Podrobněji o získání certifikátu.

Nastavení EET ve Fakturoidu

Na této obrazovce pak najdete i přehled všech plateb, které jste do EET evidovaly.

Nastavení EET ve Fakturoidu

Vystavení a zaevidování faktury

Pokud máte EET zapnuté v Nastavení, ve formuláři faktury přibyla volba Evidovat v EET.

Zaevidovat do EET

Pokud ji zapnete, vytvořením se faktura rovnou zaeviduje.

Zaevidovat do EET

Obdobně můžete režim EET zapnout i ve formulářích šablony a pravidelné faktury pod Další možnosti ↑.

EET na šablonách a pravidelných fakturách

Údaje vyžadované na účtence se budou zobrazovat v zápatí faktury.

Patička faktury

Stavy při evidenci do EET

EET čekáme na odezvu

Na obrazovce faktury zobrazujeme stav evidence do EET, který může nabývat hodnoty:

  • Čekám na odezvu EET - ihned po vytvoření faktury, čekáme 2 až 3 vteřiny na odpověď od serverů EET.
  • Zaevidováno v EET - nejčastější stav bude oznámení, že se zaevidování podařilo.
  • Zkouším doevidovat do EET - pokud servery neodpoví do úvodních 3 vteřin vygenerujeme PKP kód a snažíme se opakovaně fakturu doevidovat následujících 48 hodin.
  • Stornováno v EET - pokud jste fakturu stornovali, ať už normálním stornem, či opravným daňovým dokladem.
  • Evidováno v EET mimo Fakturoid - pro případy, kdy používáte pro EET jiné řešení, ale ve Fakturoidu chcete mít informaci, že faktura v EET je.

Stornování evidované platby

Fakturu evidovaná v EET nemůžete upravit ani smazat. Stornovat půjde vždy pouze celý doklad a to stejně, jako stornujete faktury teď, tedy přes tlačítko Storno u neplátců DPH a přes Opravný daňový doklad u plátců DPH.

EET přes API

Podrobnější informace pro vývojáře k EET.

Kde a za kolik

Funkce je dostupná v tarifech Sólo+ a Firma.