Kontrola z ČOI. Jak probíhá a co všechno potřebujete vědět?

Nečekaná kontrola z České obchodní inspekce může dorazit kdykoliv. A navíc až s nepříjemně vysokou statistickou pravděpodobností. Sepsali jsme pro vás proto vše podstatné. Od základních práv a povinností přes typické přestupky až po tipy, jak se na kontrolu efektivně připravit.

Obsah článku

Které úřady vás mohou kontrolovat?

Česká obchodní inspekce není jediná, kdo vám, coby podnikateli, může nečekaně zaklepat na dveře. Na to, zda je vaše podnikání v souladu se zákonem, totiž v Česku dohlíží hned několik úřadů. Nejznámější jsou samozřejmě daňová kontrola nebo kontrola z hygieny, dorazit mohou i kontroloři z ČSSZ, inspekce práce nebo třeba živnostenského úřadu.

Jednou z nejobávanějších kontrol mezi podnikateli je ale právě kontrola ze strany České obchodní inspekce. A oprávněně. Inspektoři z ČOI totiž nezahálejí. Podle výroční zprávy provedli například v roce 2022 celkem 22 028 kontrol, nedostatky zjistili u 44,12 % z nich a uložili pokuty celkem za 120 234 milionů korun.

Které úřady vás mohou kontrolovat?

Co je Česká obchodní inspekce?

Česká obchodní inspekce (ČOI) je státní správní orgán, který dohlíží na dodržování zákonů v oblasti obchodu, služeb a živnostenského podnikání. Jejím hlavním úkolem je chránit spotřebitele před nepoctivými praktikami a zajišťovat férové podnikatelské prostředí. Sleduje hlavně prodej, skladování, nabízení výrobků a jejich dodávání na trh.

Koho může ČOI kontrolovat?

Jste-li podnikatel, mějte na paměti, že ČOI může nečekaně navštívit téměř každého – ať už vedete malý obchod, restauraci, velkou firmu nebo třeba e-shop. Zjednodušeně platí, že pod pravomoce ČOI spadá každý, kdo se podílí na obchodním řetězci, tedy kdo prodává nebo dodává zboží či služby v České republice.

Proč si ČOI ke kontrole vybrala právě vás?

Důvodů ke kontrole může být celá řada. Od skutečných pochybení na vaší straně přes udání až po úplně obyčejnou smůlu.

Důvod č. 1: Přišlo na vás udání

Sama ČOI uvádí, že právě stížnosti zákazníků jsou častým důvodem pro kontrolu. Jít přitom může o udání na základě celé řady důvodů: od uvedení nesprávných cen přes chybné popisy zboží až po nedodržování smluvních podmínek.

Důvod č. 2: ČOI s vámi má „špatné zkušenosti“

Pokud už jste se v minulosti do křížku s ČOI dostali, pravděpodobně se na vás zaměří i v budoucnu. Především proto, aby se kontroloři ujistili, že jste původní nedostatky napravili.

Důvod č. 3: Podnikáte v rizikovém odvětví

Některé obory musí počítat s vyšším počtem kontrol, a to z jednoduchého důvodu – případná pochybení představují výrazně vyšší riziko pro spotřebitele. Během covidu takhle například ČOI kontrolovala trh s respirátory.

Důvod č. 4: Měli jste prostě smůlu

Někdy žádný důvod není potřeba. Stačí, když máte smůlu a vytáhnete si onu pomyslnou nejkratší sirku. ČOI totiž může provádět i namátkové kontroly bez konkrétního podezření.

Které úřady vás mohou kontrolovat?

Co všechno kontroluje ČOI?

Podle dostupných dat je nejčastějším přestupkem, který ČOI řeší, porušení informační povinnosti prodávajícího – tedy používání nekalých obchodních praktik. Jako taková toho ale Česká obchodní inspekce kontroluje mnohem víc.

Přehledně: Na co se ČOI může zaměřit?

 1. Zda neklamete spotřebitele.
 2. Zda náležitě označujete výrobky a zda vlastnosti výrobků odpovídají příslušným technickým požadavkům (například elektronika).
 3. Zda dodržujete stanovené podmínky k zabezpečení jakosti zboží nebo výrobků (kromě potravin) včetně jejich zdravotní nezávadnosti, podmínek pro skladování a dopravu.
 4. Zda používáte ověřená měřidla a zda používaná měřidla odpovídají příslušným předpisům, technickým normám či případnému schválení (například festivalový prodej, stánkový prodej).
 5. Zda dodržujete právní předpisy pro provozování specifických činností či poskytování určitých služeb.
 6. Zda dodržujete povinnosti stanovené právními předpisy při sjednávání spotřebitelského úvěru (pokud dozor v daném případě nevykonává Česká národní banka).

Sečteno, podtrženo? Pozor si dejte hlavně na uvádění správných cen a správný popis zboží, dodržování smluvních podmínek a také na kvalitu a nezávadnost toho, co prodáváte (či nabízíte).

Tedy s jednou výjimkou – totiž s výjimkou kontroly kvality pokrmů nebo tabákových výrobků. Ty pod pravomoci ČOI spadají pouze tehdy, pokud nejsou označené správně. Jejich kvalitu jako takovou (například zda nejsou prošlé) kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Jak probíhá kontrola z České obchodní inspekce?

Kontroly probíhají typicky bez předchozího ohlášení. Z pohledu vás coby podnikatele tedy kontrola začíná ve chvíli, kdy se kontroloři ve vaší provozovně představí služebním průkazem. Během kontroly mají kontroloři právo:

 • požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby, která je na místě
 • provádět kontrolní nákupy, odebírat vzorky nebo provádět měření
 • pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy
 • vyžadovat vaši součinnost

Vy, coby podnikatel, máte v takovou chvíli povinnost s kontrolory spolupracovat, stejně jako všude jinde i tady ale platí, že nic se nemá přehánět 🙂 Abyste v dobré vůli inspektory nenasměrovali tam, kam třeba nechcete, doporučujeme odpovídat opravdu jen na to, na co se vás kontroloři ptají. A pokud v tom všem nechcete být sami, můžete si přímo na místo přizvat někoho dalšího.

Může mi ČOI zakázat další prodej?

Ano, může. Pokud inspektoři narazí na závažná pochybení, mohou přímo na místě prodej problematického zboží zakázat. Proti tomuto rozhodnutí se samozřejmě můžete bránit (písemně a nejpozději do 3 pracovních dnů), zákaz prodeje ale musíte respektovat, dokud se o vašich námitkách nerozhodne.

ČOI navíc může rozhodnout o okamžitém uzavření vaší provozovny nebo vám úplně zakázat výkon podnikatelské činnosti, a to až na dobu dvou prodejních nebo provozních dnů. K tomuto kroku inspektoři přistupují v případě, že narazí na závažná pochybení na vaší straně. Informace o tomto pochybení navíc z ČOI putuje přímo na živnostenský úřad, v nejhorším případě vám tak může hrozit jak pokuta z České obchodní inspekce, tak i pokuta za porušení živnostenského zákona.

Které chyby řeší ČOI nejčastěji?

 1. Když neoznačíte zboží nebo účtujete špatné ceny.
 2. Když prodáváte zboží bez návodu k použití v českém jazyce.
 3. Když prodáváte nebezpečné nebo závadné výrobky (s výjimkou potravin a tabákových výrobků – ty řeší Státní zemědělská a potravinářská inspekce).
 4. Když prodáváte pohonné hmoty, které nesplňují předepsanou jakost.
 5. Když na žádost zákazníka nevydáte doklad o koupi se všemi náležitostmi.
 6. Když nevystavíte doklad o přijetí reklamace ani o způsobu vyřízení reklamace.
 7. Když nevyřídíte reklamaci do 30 dnů (případně v delší, předem domluvené lhůtě).

Mohu se proti výsledkům kontroly bránit?

O provedené kontrole musí inspektoři z ČOI sepsat písemný protokol. Ten nikdy neobsahuje konkrétní sankce, pouze informaci o tom, kterou ze svých povinností jste údajně nesplnili (nebo ji splnili chybně). Proti těmto výsledkům se samozřejmě můžete odvolat, a to do 15 dnů od doručení protokolu o kontrole.

Může mi dát ČOI pokutu?

Ano, může. Přímo na místě vám za méně závažné chyby mohou udělit blokovou pokutu do výše 5 tisíc korun. Ve správním řízení pak ze strany ČOI hrozí pokuta až do výše 50 milionů korun.

Jaké pokuty vám hrozí ze strany ČOI?

Příklad: Nejčastější chyby, které dělají e-shopy

Na závěr ještě zmíníme jeden specifický případ, a to jsou internetové obchody. Právě ty jsou totiž v hledáčku České obchodní inspekce stále častěji. A například v roce 2022 narazili inspektoři na pochybení u téměř 80 % z nich.

Co dělat, abyste se v příští výroční zprávě ČOI neocitli také? Ujistěte se, že se nedopouštíte některé z nejčastějších chyb internetových prodejců. Pozor si dejte především v následujících situacích:

 1. Když při odstoupení od smlouvy, na které má váš zákazník do 14 dnů od koupě nárok, nevracíte peníze včas.
 2. Když neoprávněně zamítnete žádost o reklamaci.
 3. Když o možnostech reklamace neinformujete řádně nebo dokonce vůbec.
 4. Když nabízíte použité nebo vadné zboží.
 5. Když uvádíte zákazníka v omyl (ať už záměrně, nebo nezáměrně).

Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.