Kontrola z hygieny. Co byste měli vědět, než zaklepe na dveře

Je lepší být připraven než překvapen. A v případě nečekané kontroly z krajské hygienické stanice to rozhodně platí. Proto jsme pro vás sepsali vše, co by vás v souvislosti s kontrolou z hygieny mohlo zajímat.

Obsah článku

Které úřady vás mohou kontrolovat?

Na začátek jen rychlé připomenutí (protože kontrola z hygieny je jen jednou z návštěv, které vám, podnikatelům, mohou nečekaně zaklepat na dveře). Na to, zda je vaše podnikání v souladu se zákonem, totiž v Česku dohlíží hned několik úřadů. A většina z nich má k dispozici i nástroje, jak vás zkontrolovat.

Největším podnikatelským strašákem je samozřejmě daňová kontrola, o které jsme se pro vás rozepsali v samostatném článku. Dorazit ale mohou i kontroloři z ČSSZ, inspekce práce, ČOI nebo třeba živnostenského úřadu.

Kontroly z hygieny (konkrétně jde o kontroly z krajských hygienických stanic neboli KHS, které zřizují kraje) mají mezi těmito inspekcemi zvláštní místo. Jako takové se totiž týkají pouze některých druhů provozů – typicky restauračních a rekreačních služeb, zdravotnických zařízení, výroben kosmetiky, potravinářských zařízení nebo třeba škol. Zkrátka všech míst, kde jde o ochranu veřejného zdraví. Ať už zdraví zákazníků, nebo zaměstnanců.

Hygienická stanice mimo jiné hlídá zdraví při práci a také ochranu veřejného zdraví v provozovnách.

Jsou kontroly z hygieny předem ohlášené?

V tomhle bodě vás musíme zklamat. O své chystané návštěvě vám kontroloři ze stanice KHS předem dávat vědět nemusí. A (na rozdíl třeba od daňových kontrol, kde úzus velí jinak) to většinou ani nedělají.

Většina kontrol z hygieny tak je neohlášená. Což dává smysl: hygienické stanice chtějí během svých inspekcí zjišťovat skutečný stav a případnou míru zdravotního rizika, kterou provozovna představuje, ať už pro své zaměstnance, nebo zákazníky. V této souvislosti asi příliš nepřekvapí ani to, že ke kontrolám často dochází na základě anonymního udání.

Jedinou výjimkou jsou ryze administrativní kontroly, tedy kontroly typicky zaměřené pouze na kontrolu dokladů. Ty obvykle vyžadují přítomnost kompetentní osoby (například vás coby majitele, ale případně i některého z vašich zaměstnanců), a o své návštěvě vás tak v těchto případech hygiena informuje předem.

Příklad: Anonymní udání na hygienu

Žaneta na místním koupališti provozuje stánek s občerstvením. O tom, že na ni přišlo anonymní udání na KHS, se dozvěděla až ve chvíli, kdy jí kontroloři zaklepali na dveře.

Jak probíhá kontrola z hygieny?

Konkrétní průběh kontroly se liší podle typu a velikosti provozovny. Existují ale psaná i nepsaná pravidla, jimiž se kontroloři budou během své inspekce řídit.

Co všechno hygienická stanice kontroluje?

Nechme nejprve promluvit literu zákona. Podle té se krajské hygienické stanice primárně zaměřují na kontroly, které se týkají ochrany zdraví při práci, hygieny výživy a předmětů běžného užívání, epidemiologie, obecné a komunální hygieny a také hygieny dětí a mladistvých.

A co to znamená v praxi? Při svých kontrolách se inspektoři z KHS zaměřují hlavně na tyto oblasti:

  • Dodržování osobní hygieny zaměstnanců
  • Skladování a manipulace s potravinami
  • Dodržování provozní hygieny
  • Stavebně-technický stav provozovny
  • Výskyt hmyzu a hlodavců
  • Dodržování protikuřáckého zákona
  • Dodržování značení alergenů v potravinách

Kontroluje hygiena i občanský průkaz?

Ano – a nejen ten. V průběhu kontroly (ať už ohlášené, nebo neohlášené) zaměstnanci krajských hygienických stanic nejprve vždy identifikují kontrolovanou nebo povinnou osobu, tedy například majitele či některého ze zaměstnanců, a to právě na základě předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu.

Zajímat se budou ale i o další doklady: nabývací doklady k surovinám a potravinám a také o příručku k systému HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).

Co je systém HACCP?

Jde o takzvaný systém kritických bodů v technologickém postupu výroby pokrmů – tedy jakýsi checklist, jehož cílem je předejít zdravotní závadnosti potravin.

Systém HACCP musí mít každá provozovna zpracovaný individuálně, s jeho obsahem také musí být všichni zaměstnanci důkladně seznámeni.

Hrozí mi z hygieny nějaké sankce?

Jednoduše – ano, hrozí. Pokud u vás hygiena najde nesrovnalosti a prohřešky, může vám udělit pokutu, horní hranice pokuty se přitom může pohybovat v řádech milionů. Proti pokutě můžete podat odpor do osmi dnů od jejího doručení.

Pozor, po kontrole z hygieny vám mohou hrozit i sankce.

Jak se na kontrolu z hygieny připravit?

Kontrola může přijít kdykoliv, a to i bez předchozího ohlášení. Ujistěte se proto, že všichni vaši zaměstnanci mají v pořádku doklady a že můžete kdykoliv předložit nejen nabývací dokumenty k surovinám a potravinám, ale i příručku správné výrobní a hygienické praxe (HACCP), a to včetně aktuálních záznamů kritických kontrolních bodů.

Samozřejmostí (a připomínáme, že nejen kvůli případné kontrole 🙂) by pro vás mělo být i dodržování pravidel hygieny, jak provozní, tak osobní, správná manipulace a skladování potravin nebo třeba dodržování zákazu kouření v uzavřených prostorech.

Které chyby řeší krajské hygienické stanice nejčastěji?

Bojíte se nečekané kontroly a nevíte, co v rámci příprav řešit dřív? Zaměřte se na nejčastější chyby, které v provozovnách hygiena obvykle řeší.

Typicky jde o nedostatky v oblasti osobní hygieny a hygieny provozu, potraviny s prošlým datem použitelnosti či minimální trvanlivosti, nedostatky v příručce HACCP nebo ve způsobu příjmu a skladování potravin.


Kam dál?

Na kontrolu z hygieny už jste připravení? Ujistěte se, že vás nerozhází ani případná kontrola z finančáku. A nebo se v dalším rozvoji svého podnikání inspirujte v našem velkém podnikatelském seriálu plném praktických rad a tipů (nejen) pro začínající podnikatele.

Další články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.