Jak založit neziskovou organizaci? (návod a praktické rady)

Sepsat záměr na papír, podepsat se a poslat na ministerstvo? Tak přesně takhle jednoduché založení neziskovky není – bohužel. Přečtěte si, jak založit neziskovou organizaci, co založení neziskové organizace znamená pro vaše účtování a ze kterých typů neziskovek vlastně můžete vybírat 👇

Obsah článku

Co je nezisková organizace?

Nezisková organizace je právnická osoba – stejně jako klasická firma. Na rozdíl od běžného „eseróčka“ ale oficiálním cílem neziskovky není generovat zisk. Jejím cílem je naplňování společensky nebo jinak prospěšného cíle (například v oblasti sportu, kultury nebo vzdělávání). Peníze na svůj provoz neziskové organizace obvykle získávají z grantů, darů nebo dotací a případný zisk nepřerozdělují mezi své členy, ale používají ho na další rozvoj.

Příklady neziskových organizací

Mezi typické příklady neziskových organizací v Česku patří Člověk v tísni, Fotbalová asociace České republiky, ale třeba i organizace na podporu samoživitelek nebo místní včelařský spolek. K neziskovkám se řadí i politické strany, církevní organizace nebo odbory.

Pozor: „nevládka“ vs. příspěvková organizace

Mluvíme-li o „neziskovce“, obvykle máme na mysli takzvanou nevládní neziskovou organizaci. Ta není přímo zřizována či podporována státem, krajem ani obcí. Právě v tomto bodě se liší od takzvaných příspěvkových organizací, které stát, kraj nebo obec přímo podporuje. Typickým příkladem příspěvkové organizace je škola, kterou zřídila přímo obec.

Jaké jsou typy neziskových organizací?

Podle občanského zákoníku může mít nezisková organizace jednu z následujících forem:

 1. Spolek
 2. Nadace
 3. Nadační fond
 4. Ústav

Co je spolek?

Zapsaný spolek je dobrovolné spolčení alespoň tří osob, které mají společný zájem. Podle dat jde o nejrozšířenější formu neziskové organizace a je velmi pravděpodobné, že budete-li zakládat vlastní neziskovou organizaci, budete zakládat právě spolek. V České republice je víc než 100 tisíc spolků, spolky jako takové mimochodem nahradily i dřívější občanská sdružení.

Co je nadace?

Nadace je podle českého práva účelové sdružení majetku (na rozdíl od spolků se tedy netočí kolem členské základny, ale právě kolem majetku). Jejím cílem je sloužit k veřejně prospěšným nebo dobročinným účelům, nadace ale nikdy nesmí podporovat politické strany a hnutí. Typické pro nadace je, že nepomáhají přímo, ale poskytují peněžní podporu a propagaci.

Založit neziskovou organizace ve formě nadace můžete jen ve formě notářského zápisu, minimální výše nadační jistiny je 500 000 Kč. Fungování nadace je také administrativně náročnější než fungování spolku.

Co je nadační fond?

Nadační fond se na rozdíl od nadace obvykle zakládá dočasně pro naplnění konkrétního cíle (zatímco nadace danou oblast podporují dlouhodobě). Jakmile se vložené finance na dosažení jeho účelu vyčerpají, nadační fond obvykle zaniká. Nadační fond vzniká podobně jako nadace (tedy zakládací listinou) a má i podobnou strukturu. Ovšem s jedním velkým rozdílem: k založení nadačního fondu není určená minimální výše vkladu.

Co je ústav?

Ústavy nahradily dřívější obecně prospěšné společnosti (ty ještě fungují, ale nově je nemůžete založit). Kombinují jak členskou, tak majetkovou složku a hodí se typicky pro poskytování sociálních nebo jiných veřejně prospěšných služeb. K založení ústavu budete potřebovat zakládací listinu, ústav poté vznikne zápisem do veřejného rejstříku.

Jak založit neziskovou organizaci?

Jak založit neziskovou organizaci?

Chcete se zabývat dobročinností nebo veřejně prospěšnou činností? Založit neziskovou organizaci pro vás může být dobrá volba, plánujete-li v budoucnu žádat o podporu, sponzoring a podobně. Pamatujte ale na to, že případný zisk musíte v případě neziskovek vždy využít na rozvoj samotné neziskové organizace a jejích činností, a ne pro sebe.

Tip: Chcete generovat zisk a, lidově řečeno, si svou činností vydělávat? Místo neziskové organizace zvažte založení živnosti nebo s. r. o.

Jak založit zapsaný spolek? (návod)

K založení spolku potřebujete minimálně tři zakladatele, kteří se společně musí shodnout na takzvaných stanovách spolku (podívejte se na vzor stanov spolku). Tyto stanovy (nebo také zakládací listina spolku) musí obsahovat:

 1. Název a sídlo spolku
 2. Jeho účel
 3. Práva a povinnosti jeho členů
 4. Určení kolektivního či individuálního statutárního orgánu (zástupce, který bude za spolek jednat)
 5. Případně také podmínky vzniku členství ve spolku a další podrobnosti

Stanovy přijmete podpisem nebo odsouhlasením na ustavující schůzi spolku (pokud je zakladatelů více). Spolek poté musíte elektronicky zapsat do veřejného rejstříku na webu ministerstva spravedlnosti.

Jak založit nadaci nebo nadační fond? (návod)

Nadaci a nadační fond může založit i jednotlivec, potřebovat bude takzvanou nadační listinu (zakládací listinu) nebo takzvané pořízení pro případ smrti (závěť nebo dědická smlouva). Zakládací listina by měla obsahovat:

 1. Název a sídlo nadace či nadačního fondu
 2. Jméno a sídlo či bydliště zakladatele
 3. Účel
 4. Výši vkladu zakladatele (či zakladatelů) a výši nadačního kapitálu (v případě nadace)
 5. Údaje o členech správní rady a dozorčí rady
 6. Kdo je správce vkladů
 7. Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

Mimochodem, nezapomeňte, že při zakládání nadace budete muset zaplatit i takzvanou nadační jistinu ve výši 500 000 korun. Naopak u nadačního fondu žádný vstupní kapitál nepotřebujete. Stejně jako u spolku, i nadace a nadační fond oficiálně vzniknou až po zapsání do veřejného rejstříku.

Jak založit ústav? (návod)

Zakládací listinu nebo pořízení pro případ smrti budete potřebovat i tehdy, zakládáte-li ústav. Zakládací listina v tom případě obsahuje:

 1. Název a sídlo ústavu
 2. Účel ústavu
 3. Infomace o výši vkladu
 4. Informace o členech správní rady
 5. Podrobnosti o vnitřní organizaci ústavu

Také ústav oficiálně vznikne až zapsáním do veřejného rejstříku.

Jak založit neziskovou organizaci?

Nezisková organizace a její financování

I když už jsme několikrát zmínili, že hlavním cílem neziskové organizace není generovat zisk, i neziskové organizace potřebují pro svůj chod peníze. Nejen na naplňování cílů, kvůli kterým vznikly, ale i na náklady na provoz (například náklady na energie nebo mzdy zaměstnanců).

Jak vydělávají neziskové organizace?

A odkud neziskovky peníze berou? Nejčastěji z darů svých podporovatelů, žádat ale mohou i o státní granty a dotace, klasický bankovní úvěr nebo třeba pořádat veřejné sbírky. Většina neziskovek si na provoz vydělává i vlastní podnikatelskou činností – například prodejem propagačních předmětů, pořádáním akcí nebo třeba pronájmem prostor.

Bankovní účet pro neziskové organizace

Neziskové organizace si mohou v bance založit klasický podnikatelský účet. Existují ale i speciální bankovní účty pro neziskové organizace – nabízí je například Komerční banka, ČSOB, Moneta a další.

Neziskové organizace a účtování

Neziskovky jsou z pohledu státu právnické osoby a jako takové mají povinnost vést účetnictví. Typ účetnictví si přitom mohou zvolit samy – ovšem s některými omezeními:

 • Jednoduché účetnictví: Neboli daňová evidence. Mohou ji vést neziskové organizace, jejichž příjmy za poslední uzavřené období ani hodnota majetku nepřekročí 3 miliony Kč a nejsou plátci DPH.
 • Podvojné účetnictví: Pokud tyto limity neziskovky překročí, musí vést podvojné účetnictví.

Neziskové organizace a daně

Stejně jako klasické firmy, i neziskovky musí své příjmy danit a odvádět státu daň z příjmů. Zdanění neziskového sektoru je ale specifické – podle zákona o dani z příjmů totiž mají status veřejně prospěšného poplatníka a jako takové dosáhnou na celou řadu daňových úlev.

A daňové výhody z neziskovek plynou i jejich podporovatelům. Podle zákona o dani z příjmů si totiž můžete snížit základ daně o peněžní i nepeněžní dary. Detaily si přečtěte v článku o nezdanitelných částech základu daně.

Jak založit neziskovou organizaci?

Nejznámější neziskové organizace na světě

Největší neziskovky (v angličtině se pro neziskové organizace používá zkratka NGO) působí v mnoha desítkách zemí na světě, včetně Česka. Co do velikosti je rekordmanem (podle údajů z roku 2024) organizace Save the Children, která pomáhá ve více než 120 zemích světa.

Žebříček největších neziskových organizací na světě

 1. Save the Children – 120+ zemí
 2. Oxfam International – 90+ zemí
 3. Lékaři bez hranic – 70+ zemí
 4. BRAC – 11 zemí
 5. World Vision – 100+ zemí
 6. Mezinárodní záchranný výbor – 40+ zemí
 7. Katolická charita – 100+ zemí
 8. Dánská rada pro uprchlíky – 40+ zemí
 9. CARE – 100+ zemí
 10. Amnesty International – 150+ zemí

Neziskové organizace v Česku

Podle údajů Hlídacího psa z roku 2022 je v Česku kolem 140 tisíc neziskových organizací. Naprostá většina z nich přitom zvládá fungovat bez jakékoliv státní podpory, naopak mezi největší čerpače státních příspěvků patří dlouhodobě sportovní svazy.

Nezisková organizace Státní příspěvky v milionech Kč
FAČR 538
CESNET 515
Český svaz ledního hokeje 258
Horská služba 198
Český atletický svaz 184
Česká basketbalová federace 182
Český volejbalový svaz 162
Svaz lyžařů 151
Za sklem 144
Člověk v tísni 140
Český olympijský výbor 133
Romodrom 124
Česká katolická charita 107
Česká unie sportu 96
Český svaz kanoistů 92
Český svaz házené 89

(zdroj: ministerstvo financí a Hlídací pes)


Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.