Neziskové organizace

Mají status tzv. Právnické osoby a vznikají zpravidla na základě komunitního zájmu, nebo potřeby. Můžeme narazit také na "Příspěvkové organizace/instituce" (veřejnoprávní organizace/instituce přímo podporované státem, krajem, obcí atd.) V tomto článku se bude podrobněji zaobírat Nevládní neziskovou organizací.

Nevládní nezisková organizace (soukromoprávní organizace)

Není přímo zřizována či podporována státem, krajem popřípadě obcí. Jde o sdružení občanů na základě sdíleného zájmu, nejrozšířenější je tzv. "Zapsaný spolek" (dříve Občanské sdružení). Často to bývají mateřská centra, volnočasová centra pro děti i dospělé, ale například i sdružení myslivců apod.

Kdy je Zapsaný spolek „dobrá volba“

Jste skupina minimálně tří lidí a chcete se zabývat dobročinností, nebo veřejně prospěšnou, neziskovou činností. Plánujete žádat o podporu, sponzoring atd.

Co je potřeba pro založení zapsaného spolku

Pro založení spolku je potřeba minimálně tří osob, které se společně musí shodnout na "Stanovách spolku" (vymezení fungování vašeho spolku).

Spolek vzniká zapsáním do Spolkového rejstříku, toto je možné elektronicky skrze Inteligentní formulář na webu Ministerstva spravedlnosti. Mimo vyplněného formuláře je nutné přiložit:

  • Listinu dokládající právní důvod užívání prostor (souhlas majitele budovy případně družstva, kde bude mít spolek sídlo).
  • Stanovy s podpisy zakladatelů, nebo zápis z ustavující schůze.
  • Souhlas osob, které mají být zapsány jako členové orgánů spolku (včetně čestného prohlášení o jejich způsobilosti podle Občanského zákoníku).

Fungování a podobu neziskových organizací upravuje zákon č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (zejm. § 11 až 24).

Podobně jako u založení Obchodních společností je možné i založení Zapsaného spolku nechat na specializované firmě.

Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…