Změna fakturačních údajů

Pokud si v Nastavení → Fakturační údaje změníte některé z údajů, tyto změny se propíší až do nově vystavených dokladů. Starší doklady zůstanou beze změny, s původními fakturačními údaji. Můžete si však nové údaje propsat i do starších dokladů - faktur, zálohovek, opravných dokladů a nabídek.

Tlačítko pro zpětnou změnu najdete v Nastavení → Fakturační údaje.

Změna fakturačních údajů

Typická situace, kdy se to může hodit - stanete se plátci DPH, nebo máte novou adresu a tyto změny si do Fakturoidu neuložíte včas. Nějakou dobu tak vystavujete faktury nesprávně, se starými fakturačními údaji.

V prvním kroku zkontrolujte aktuální fakturační údaje a vyberte datum, od kterého se mají do dokladů propsat.

Kontrola údajů a výběr data

Pokud máte vybráno datum a údaje jsou správně, klikněte na tlačítko Pokračovat - robot spočítá dokumenty, kterých se změna bude týkat. Úpravu finálně potvrdíte tlačítkem Upravit X dokumentů.

Pokračování a výčet dokumentů

Po úspěšném provedení změn se vrátíte zpět na obrazovku nastavení fakturačních údajů a nahoře uvidíte upozornění o změně. Změny si také zkontrolujte přímo na daných fakturách (případně v zobrazení PDF a webfaktury).

Úspěšná změna - návrat do nastavení

Pozor - pokud měníte fakturu, kterou jste již zaslali odběrateli, je potřeba jej kontaktovat a zaslat mu novou verzi faktury.

Pokud se z nějakého důvodu nepodaří změnu provést, nebo je potřeba udělat další změny ručně (např. upravit sazby DPH při změně na režim plátce) robot vás na to upozorní.

Neúspěšná změna - upozornění

Buď proveďte úpravu jinak - fakturu můžete například smazat a vystavit znovu, nebo se nám ozvěte na email podpora@fakturoid.cz a koukneme na to společně.

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.