Zaokrouhlení nákladu

Zaokrouhlení Zvláště pro účely kontrolního hlášení je nutné, aby byly přijaté faktury zaznamenány přesně.

Zaokrouhlit můžete základ daně, nebo daň (vypočítané DPH).

Hodnota DPH je stále jiná? Může to být způsobeno tím, že existují dva zákonné způsoby výpočtu DPH a to sazbou ze základu daně (v nastavení jako Výchozí), nebo Koeficientem. Výpočet koeficientem znamená dopočtení DPH z celkové částky pomocí koeficientu - tyto dvě možnosti výpočtu se mohou drobně lišit.

Výpočet sazbou DPH ze základu

Příklad
1 000 (cena bez DPH) + 21 % sazba DPH (210) = 1 210 Kč s DPH

Výpočet koeficientem

Ve Fakturoidu se výpočet koeficientem použije, pokud vyberete režim Z koncové částky. Zadáváte pak cílovou částku včetně DPH a robot z ní vypočítá základ a částku DPH.

Příklad pro stejnou cílovou částku jako výše
1 210 (celková částka) x 0,1736 = 210,06 částka DPH a dopočtený základ bude 999,94 Kč.

Příklady nám zároveň ilustrují, jak se výsledky obou metod (základ a částka DPH) drobně liší.

Mimochodem, samotný koeficient se vypočítá jako "procento sazby DPH / (100 + procento sazby DPH)". Výsledek se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa. Např. u sazby 21 % to je 21/121, což je 0,173553719 po zaokrouhlení 0,1736.

Změnu nastavení režimu výpočtu DPH naleznete v Další možnosti ve formuláři nákladu.

Skutečně zaplacená částka

Přijali jste fakturu, která má zaokrouhlenou jen částku k úhradě - bez toho, aby to ovlivnilo základ daně či daň? Takovou situaci můžete ve Fakturoidu zaznamenat přes Skutečně zaplaceno, tím se Vám skutečně zaplacená částka propíše do cash flow a bude s ní počítáno pro daň z příjmu. (Ze zaokrouhlení na celé koruny - se neodvádí DPH)

Zaokrouhlení

Více položek na dokladu

V případě, že má doklad více položek a vy zadáte až konečný základ daně za všechny položky, může se vypočtené DPH lišit. Je to způsobeno tím, že robot počítá jednotlivé sazby DPH po řádcích.

Vezme tedy první základ DPH — například 3 196,31 — k němu vypočte DPH, tedy 3 196,31 * 0,21 =  671,23.

Zaokrouhlení

Stejně postupuje i u druhého základu, který je například sleva: - 319,63 * 0,21 = - 67,12.

Zaokrouhlení

Následně pak Fakturoid počítá tak, že sečte či odečte (pokud se jedná například o slevu) základ se základem a DPH s DPH, tedy 3 196,31 - 319,63 = 2 876,68 a 671,23 - 67,12.

Zaokrouhlení

Pokud bychom však vyplnili pouze jeden základ daně, tedy 2 876,68 (3196,31 - 319,63), bude se výpočet mírně lišit, protože 2 876,68 * 0,21 = 604,1.

Zaokrouhlení

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.