Zaokrouhlení nákladu

Pokud potřebujete zaokrouhlit náklad, můžete to udělat pomocí zaokrouhlení základu daně nebo skrze vypočítané DPH.

Obsah článku

Obrázek s tlačítkem pro Zaokrouhlení Zvláště pro účely kontrolního hlášení je nutné, aby byly přijaté faktury zaznamenány přesně.

Výslednou částku lze zaokrouhlit – tím se na náklad doplní nová položka Zaokrouhlení a výsledkem bude matematicky zaokrouhlená celková částka nákladu.

Hodnota DPH je stále jiná? Může to být způsobeno tím, že existují různé způsoby výpočtu DPH. V současnosti jsou dva zákonné způsoby výpočtu DPH a to sazbou ze základu daně (v nastavení jako Výchozí), nebo z koncové částky.

Výpočet DPH

Změnu nastavení režimu výpočtu DPH naleznete v Další možnosti ve formuláři nákladu.

Výpočet sazbou DPH ze základu

Příklad
1 000 (cena bez DPH) + 210 (21% sazba DPH) = 1 210 Kč s DPH

Výpočet sazbou DPH z koncové částky

Výpočet sazbou DPH z koncové částky se použije, pokud vyberete režim Z koncové částky. Zadáváte pak cílovou částku včetně DPH a robot z ní vypočítá základ a částku DPH.

Příklad se stejnou cílovou částkou, jako výše
1 210 (koncová částka včetně DPH) / 1,21 (21% sazba DPH) = 1 000 Kč (cena bez DPH)

Výpočet koeficientem

Ve Fakturoidu se výpočet koeficientem používal do 31. 3. 2019, kdy byl novelou Zákona o dani z přidané hodnoty nahrazen právě výše zmíněným výpočtem z koncové částky. Pro případy, kdy váš dodavatel stále vystavuje doklady, na kterých je DPH vypočteno pomocí koeficientu, zachováváme tuto možnost při zadávání nákladů nadále. U faktur vystavovených po této změně v rámci naší aplikace však již výpočet koeficientem nelze použít.

Příklad pro stejnou cílovou částku jako výše
1 210 (celková částka) x 0,1736 = 210,06 částka DPH a dopočtený základ bude 999,94 Kč.

Mimochodem, samotný koeficient se vypočetl jako "procento sazby DPH / (100 + procento sazby DPH)". Výsledek se zaokrouhlil na čtyři desetinná místa. Např. u sazby 21 % to bylo 21/121, tedy 0,173553719 po zaokrouhlení 0,1736.

Skutečně zaplacená částka

Zaokrouhlení Přijali jste fakturu, která má zaokrouhlenou jen částku k úhradě - bez toho, aby to ovlivnilo základ daně či daň? Takovou situaci můžete ve Fakturoidu zaznamenat přes Skutečně zaplaceno, tím se Vám skutečně zaplacená částka propíše do cash flow a bude s ní počítáno pro daň z příjmu. (Ze zaokrouhlení na celé koruny - se neodvádí DPH)

Více položek na dokladu

V případě, že má doklad více položek a vy zadáte až konečný základ daně za všechny položky, může se vypočtené DPH lišit. Je to způsobeno tím, že robot počítá jednotlivé sazby DPH po řádcích.

Vezme tedy první základ DPH — například 3 196,31 — k němu vypočte DPH, tedy 3 196,31 * 0,21 =  671,23.

Zaokrouhlení

Stejně postupuje i u druhého základu, který je například sleva: - 319,63 * 0,21 = - 67,12.

Zaokrouhlení

Následně pak Fakturoid počítá tak, že sečte či odečte (pokud se jedná například o slevu) základ se základem a DPH s DPH, tedy 3 196,31 - 319,63 = 2 876,68 a 671,23 - 67,12.

Zaokrouhlení

Pokud bychom však vyplnili pouze jeden základ daně, tedy 2 876,68 (3196,31 - 319,63), bude se výpočet mírně lišit, protože 2 876,68 * 0,21 = 604,1.

Zaokrouhlení

Mohlo by vás zajímat

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.