Nedobytné faktury

Máte vystavené faktury po splatnosti, které už vám klienti nezaplatí? Můžete je označit jako nedobytné, a tím je vyřadit z některých statistik. Zároveň se k nim přestanou posílat upomínky.

Tlačítko najdete v sekci Více v menu faktury.

Tlačítko pro označení nedobytné faktury

Ze stejného místa můžete nedobytnost zrušit a vrátit fakturu do stavu Po splatnosti.

Tlačítko pro zrušení nedobytnosti

Nedobytnost ve statistikách

Nedobytné faktury se nebudou započítávat do celkového součtu NezaplacenéPo splatnosti na kartičkách v sekci Faktury. Rozkliknutím kartičky Po splatnosti zobrazíte celkový součet nedobytných faktur.

Kartička Po splatnosti na přehledu faktur

Na hlavním Přehledu se nedobytné faktury také nebudou započítávat do součtů NezaplacenoPo splatnosti.

Součet na hlavním přehledu

Do všech ostatních statistik a grafů se i nadále započítávají.

Vyhledávání a export

exportechvyhledávači můžete nedobytné faktury filtrovat - stačí vybrat stav Nedobytné v nastavení vyhledávání.

Vyhledávání nedobytných faktur

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.