Haléřové vyrovnání

Při úhradách faktur mohou vznikat drobné přeplatky a nedoplatky. Ve Fakturoidu si je můžete zaznamenat do pole Zaplacená částka. Stejný způsobem zaznamenáte kurzové rozdíly, případně jiné odchylky.

Haléřové vyrovnání

Je možná i úprava přímo ve formuláři faktury přes Další možnosti v kolonce Skutečně zaplaceno.

Haléřové vyrovnání

Pokud máte zapnuté párování s bankou, můžete si vybrat, zda chcete nepřesně zaplacené částky řešit manuálně, nebo je má robot párovat automaticky s tolerancí jedné koruny.

Haléřové vyrovnání

Statistiky nabízí shrnutí s vyčíslením haléřového vyrovnání, které najdete ve Statistiky → Cash flow →  filtr Roky. Drobné haléřové výnosy a náklady ovlivní základ daně z příjmu.

Haléřové vyrovnání

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.