Haléřové vyrovnání

Při úhradách faktur mohou vznikat drobné přeplatky a nedoplatky. Ve Fakturoidu si je můžete zaznamenat do pole Zaplacená částka. Stejný způsobem zaznamenáte kurzové rozdíly, případně jiné odchylky.

Haléřové vyrovnání

Špatně vyplněná částka - Pokud omylem vyplníte špatnou částku, tak po označení faktury jako uhrazené již není možná oprava této částky ve formuláři faktury.Je třeba zrušit zaplacení faktury a označit ji znovu jako uhrazenou. Bude-li se bude jednat o fakturu z proformy, tak je třeba fakturu smazat, tím se zruší platba proformy a můžete ji znovu správně značit jako uhrazenou. Číslo vytvořené faktury poté přepíšete na číslo té smazané, aby se vám nevytvořila mezera v číselné řadě.

Pokud máte zapnuté párování s bankou, můžete si vybrat, zda chcete nepřesně zaplacené částky řešit manuálně, nebo je má robot párovat automaticky s tolerancí jedné koruny.

Haléřové vyrovnání

Statistiky nabízí shrnutí s vyčíslením haléřového vyrovnání, které najdete ve Statistiky → Cash flow →  filtr Roky. Drobné haléřové výnosy a náklady ovlivní základ daně z příjmu.

Haléřové vyrovnání

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.