Co jsou fixní a variabilní náklady? (+ příklady výpočtu)

Náklady k podnikání neodmyslitelně patří. Když znáte své náklady, můžete lépe ovlivnit ziskovost i stabilitu své firmy. Co vše k nákladům patří a jak si můžete náklady spočítat?

Obsah článku

Náklady v podnikání

Náklady jsou jednou z nedílných součástí každého podnikání. Zjednodušeně řečeno, jde o finanční prostředky, které coby podnikatel musíte vynaložit na získání nebo výrobu svých produktů či služeb – jednat se tedy může například o platy zaměstnanců, nákup surovin, platby za energie, nájem, marketingové aktivity a další.

Z daňového hlediska se náklady dělí na skutečnépaušální (detailně jsme se o tom rozepsali například v našem velkém článku o daních z příjmů OSVČ). Dnes se ale na náklady podíváme trochu z jiného hlediska – totiž z hlediska ekonomického řízení samotné firmy. Zajímat nás tak budou především takzvané fixní a variabilní náklady.

Jak spočítat náklady na podnikání?

Co jsou fixní náklady firmy?

Fixní náklady firmy (FC z anglického fixed costs) jsou náklady, které se nemění v závislosti na objemu produkce – jsou oddělitelné od vyrobeného zboží. Fixní náklady tedy obvykle máte i v momentě, kdy nic nevyrábíte nebo neposkytujete žádnou službu. Jsou charakteristické i tím, že je během krátké doby nemůžete měnit, protože souvisejí se zabezpečením chodu společnosti.

Příklady fixních nákladů

Do fixních nákladů firmy můžeme zahrnout například pronájem prostor, pojištění, investice do strojů, paušál za telefon a podobně.

Jak se dělí fixní náklady?

V ekonomické teorii se často setkáte s rozdělením fixních nákladů na celkové, průměrné a nevyužité fixní náklady. Jedná se pouze o teoretické rozdělení, v praxi se totiž fixní náklady dělit nedají, protože slouží k zabezpečení chodu firmy jako celku a zaplatit se zkrátka musí. Zajímavé ale pro vás mohou být v rámci strategického řízení vašeho podniku: ukazují, jak efektivně využíváte svou výrobní kapacitu (a jaká tedy může být ziskovost podniku a celkový výnos za dané období).

Celkové fixní náklady

Celkové fixní náklady jsou součtem všech fixních nákladů podniku za určité období. Jde tedy o celkový objem fixních nákladů, které firma musí platit bez ohledu na svou výrobu.

Průměrné fixní náklady

Průměrné fixní náklady klesají s rostoucím objemem výroby, čím více výrobků tedy firma vyrobí, tím nižší budou jejich průměrné fixní náklady. Vypočítají se vydělením celkových fixních nákladů počtem vyrobených kusů.

  Příklad: Vyrábíte a prodáváte židle. Vaše celkové fixní náklady za měsíc jsou 20 000 Kč a měsíčně vyrobíte 200 židlí. Průměrné fixní náklady na jednu židli tedy jsou 100 Kč (20 000 Kč / 200 židlí).

Nevyužité fixní náklady

Pokud naplno nevyužíváte svou výrobní kapacitu (pokud tedy například místo 200 kusů židlí vyrobíte v daném měsíci jen 100 kusů židlí), vzniknou vám takzvané nevyužité fixní náklady. Zaměstnance a provoz výrobních zařízení stále budete muset platit, i když v daném měsíci firma nevyužije celou svou kapacitu a výroba židlí je nižší.

Co jsou variabilní náklady firmy?

Variabilní náklady (VC z anglického variable costs) mají opačnou charakteristiku než fixní náklady. Jsou to náklady závislé na velikosti vaší produkce. Jednoduše řešeno: čím víc toho vyrobíte, tím větší budou i vaše variabilní náklady. A naopak – jestliže objem vaší produkce klesá, klesají také vaše variabilní náklady.

Příklady variabilních nákladů

Mezi variabilní náklady patří třeba pohonné hmoty, materiály, mzdy zaměstnanců, energie pro provoz strojů, provize apod.

V podnikání byste měli dobře znát své fixní a variabilní náklady

Jak si spočítat náklady na podnikání? (příklad výpočtu)

Znát výši svých nákladů je klíčové pro úspěšné řízení a plánování podnikání. Budete-li mít dobře spočítané náklady, dokážete správně stanovit cenu svých výrobků nebo služeb, definovat si rozpočet nebo identifikovat oblasti, ve kterých můžete náklady snížit. A jak na to?

Spočítejte své fixní a variabilní náklady

 1. Identifikujte své náklady na podnikání a rozdělte je na fixní a varibialní: U fixních nákladů to budou náklady, které se nemění bez ohledu na výrobu nebo prodej (například nájem). Variabilní náklady jsou ty náklady, které se mění v závislosti na množství výroby nebo prodeje (například materiál).

 2. Výpočet fixních nákladů: Fixní náklady se vyjadřují jako celková částka. Celkový výpočet fixních nákladů získáte sečtením všech svých fixních nákladů.

 3. Výpočet variabilních nákladů: Variabilní náklady se počítají jako náklady na jednotku výroby vynásobené počtem kusů.

  Příklad: Vraťme se k našemu příkladu s výrobou židlí. Uvažujme, že máte tyto náklady:

  • náklady na pronájem výrobních prostor - 15 000 Kč měsíčně,
  • náklady na energie - 5 000 Kč měsíčně,
  • náklady na materiál - 500 Kč za každou vyrobennou židli.

  Fixní náklady vypočítáte jako: 15 000 Kč (pronájem prostor) + 5 000 Kč (energie) = 20 000 Kč

  Variabilní náklady jsou spojeny s náklady na suroviny, takže vaše pokud za měsíc vyrobíte 50 židlí, variabilní náklady budou: 50 (počet vyrobených židlí) x 500 Kč (náklady na materiál) = 25 000 Kč

Spočítejte své celkové náklady

Celkové náklady (TC z anglického total costs) si můžete spočítat sečtením fixních a variabilních nákladů → TC = fixní náklady (FC) + variabilní náklady (VC).

  Příklad: Pokud budeme vycházet z příkladu výše, vaše celkové náklady za měsíc budou: 20 000 Kč (fixní náklady) + 25 000 Kč (variabilní náklady) = 45 000 Kč.

Kam dál?

Své fixní a variabilní náklady už znáte? Přečtěte si, jak teď dobře stanovit cenu za své služby nebo zboží. Nebo se podívejte, jak náklady řešit z hlediska daní (a jak vám s tím dokáže pomoct Fakturoid).

Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.