Cash flow pro OSVČ a freelancery: Jak na to

Kategorie: Zdravé finance

Faktury máte vystavené, ale bankovní účet stále prázdný? Pokud se chcete vyvarovat překvapením a mít jasný přehled o svém byznysu, potřebujete znát své cash flow. Přečtěte si vše, co potřebujete vědět.

Obsah článku

Co je cash flow?

Cash flow (někdy také psáno jako cashflow) je vlastně taková sofistikovaná obdoba osobních finančních návyků. Hlavním důvodem sledování je pro freelancery to, že víte, zda pokryjete svůj další provoz.

Jak na výpočet cash flow?

Cash flow mapuje reálný aktuální pohyb vašich peněz. Jedná se o rozdíl mezi příjmy a výdaji za určité období. Co každá z těchto 3 částí znamená?

 • Příjmy = ty se počítají z aktuálního stavu na bankovním účtu a v pokladně. Tedy podle toho, kdy peníze skutečně dorazily na váš účet. Ne podle toho, jaké máte v daný den množství vystavených faktur a v jaké hodnotě.

 • Výdaje = sem patří veškeré skutečně uhrazené náklady (ne ty, které máte zadané v aplikaci, a které se zobrazují jako neuhrazené). V podstatě to jsou veškeré peníze, které opustily váš účet. Nezapomínejme, že u OSVČ bývají pracovní a osobní finance často velmi propojené, může sem tedy patřit i nájem/hypotéka a tak podobně.

 • Období = počítá se většinou na každý měsíc, můžete ale počítat i kumulativní cash flow za několik po sobě jdoucích měsíců.

Jak se počítá cash flow?

Jak se liší příjmy a výnosy?

Při výpočtu cashflow je třeba důsledně rozlišovat mezi pojmy „příjem“ a „výnos“. Za příjem označujeme skutečný finanční obnos, který jsme obdrželi. Vstupuje nám do cashflow a jedná se o reálný a aktuální přírůstek peněz.

Výnos oproti tomu značí finanční přírůstek, který ale zatím ve skutečnosti nemáme. Může být například ve formě vydané faktury, u které se předpokládá, že bude uhrazena až za několik měsíců - víme, že dostaneme zaplaceno, ale v tento moment peníze ještě nedržíme v ruce. Výnos nám tedy říká, jaké budou naše příjmy v budoucnu.

Výnosy nevstupují do cashflow, ale jsou součástí výkazu zisku a ztráty („výsledovky“).

Proč rozlišovat mezi příjmy a výnosy?

Pokud vystavíme faktury za velké částky, značně nám stoupnou výnosy. Může se ale stát, že za faktury nedostaneme zaplaceno a nevznikne nám žádný příjem. Dostaneme se tedy do situace, kdy navzdory vysokým výnosům nemáme vlastně žádné peníze, ze kterých můžeme uhradit naše závazky (jako jsou [mzdy](/almanach/dane/mzdy), daně či energie). Zkrátka nemáme cashflow.

K čemu slouží cash flow?

Proč jako OSVČ cash flow sledovat? Ve zkratce: abyste věděli, zda pokryjete svůj další provoz.

Vystavíte faktury a zdánlivě vám vznikne obrat, takže to vypadá, že vyděláváte. Jenže než za vystavené faktury dostanete zaplaceno, dojde k časové prodlevě. Mezitím ale máte náklady (osobní i pracovní), které musíte uhradit – DPH, nájem, hypotéka, auto, cokoliv, co na proplacení faktur ne vždy počká.

Jednoduše řečeno – je potřeba se naučit počítat s tím, že vyfakturované peníze nejsou peníze na účtě.

K čemu slouží cash flow?

Jak se v cash flow pracuje s DPH?

Pokud jste plátci DPH, pak cash flow zahrnuje i to, protože chceme sledovat skutečné finanční toky. Musíte tedy počítat s tím, že nejpozději k 25. dni v měsíci (nebo čtvrtletně) budete DPH vypořádávat. Pokud jste na DPH víc přijali, než zaplatili, budete muset příslušný rozdíl odvést státu.

Hodí se proto mít přehled, který vás průběžně informuje, jak na tom s odvodem jste. Fakturoid takové přehledy vytváří automaticky z vámi zadaných dokladů.

Příklad: Jak funguje cash flow v praxi

Jan je OSVČ a pracuje jako grafický designér. V lednu vystavil faktury v celkové hodnotě 50 000 Kč. Jeho zákazníci mají standardní lhůtu k zaplacení 30 dní.

Hned v první polovině února má ale Jan následující výdaje:

 1. Nájem za ateliér: 10 000 Kč
 2. DPH za poslední čtvrtletí: 5 000 Kč
 3. Platba za software, který používá: 2 500 Kč
 4. Splátka úvěru za počítač: 3 500 Kč
 5. Celkem: 21 000 Kč

I když se tedy zdá, že Jan vydělal 50 000 Kč, stále ještě nemá faktury proplacené. Nyní potřebuje 21 000 Kč ještě před tím, než peníze za práci dorazí. Pokud by neměl dostatečnou finanční rezervu nebo nepředvídal a neplánoval cash flow předem, mohl by se dostat do problémů s likviditou a nebyl by schopen pokrýt své náklady včas.

Co když nemám cash flow?

Jak sledovat cash flow, když jste OSVČ?

 1. Zaznamenávejte si svoje příjmy a výdaje jednoduše pomocí chytrých aplikací – například Wallet nebo Spendee.
 2. Pomůže vám i váš účetní systém – Fakturoid třeba umí sledovat provozní cash flow, což je mapování veškerých finančních pohybů spojených s provozem vašeho podnikání.
 3. Udělejte si ze zaznamenávání cash flow a z fakturování rutinu – berte to jako něco, co vás posouvá vpřed, ne jako nutné zlo.
 4. Fakturujte vše najednou – ať už více klientů nebo více projektů. Účetnictví získá na přehlednosti.
 5. Fakturujte vždy ve stejné datum – například první den následujícího měsíce, bude z toho pro vás rutina a pomůže to v plánování.
 6. Nastavte si splatnost faktur maximálně na 14 dní – aby vám peníze (i s případnou prodlevou) dorazily na účet ještě ten samý měsíc.
 7. A nebo rovnou zaveďte placení předem – třeba prostřednictvím zálohových faktur.
 8. Vytvořte si časový plán plateb – abyste měli přehled o svých příjmech a výdajích, plánujte dopředu a s dostatečnou rezervou. Týká se to především výdajů: co je třeba zaplatit hned? A co může naopak počkat?

Co když nemám cash flow?

Řešíte, z čeho zaplatit výdaje, když jsou peníze teprve na cestě? Sáhněte do finanční rezervy. Ovšem ideálně tak, že si nastavíte fixní částku na celý měsíc, tu si pošlete na účet a náklady hraďte z ní. V podstatě sami sobě vlastně pošlete výplatu.

Případně můžete zpomalit odliv větších částek z účtu – nájem a další výdaje na bydlení plaťte až 15. v měsíci a tak podobně. Ale že vám vyfakturované peníze 15. opravdu dorazí vám nikdo nezaručí a během prvních 14 dnů v měsíci stejně budete mít nějaké výdaje, například za jídlo.

Co když nemám cash flow?

Co je cash flow z pohledu účetnictví?

Přestože se v tomto článku zaměřujeme především na cash flow pro freelancery a OSVČ, pro úplnost musíme dodat i to, že cash flow je důležitým pojmem z pohledu legislativy a účetnictví.

Právě výkaz cash flow (neboli výkaz o peněžních tocích) je totiž povinnou součástí účetní závěrky. Nopak se netýká těch, kdo vedou daňovou evidenci, nebo účetních jednotek, které sestavují závěrku ve zjednodušeném rozsahu.

Cash flow = přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích ukazuje, kolik peněz účetní jednotka skutečně „vyprodukovala“ a jakým způsobem je užila – tedy, zjednodušeně řečeno, jaký je stav firemních financí.

Rozdělení výkazu o peněžních tocích

Samotný výkaz cash flow je přitom možné rozdělit do tří oblastí.

 1. Provozní cash flow: Provozní cash flow označuje veškeré peněžní toky, které vyplývají z hlavní činnosti vašeho podniku. Patří sem ale také činnosti, které není možné jednoznačně zařadit mezi investiční nebo finanční činnosti. Výpočet peněžního toku z provozních činností bývá považován za nejnáročnější, například ve Fakturoidu to za vás udělá samotný fakturační robot.
 2. Investiční cash flow: Investiční cash flow zahrnuje pořízení hmotného a nehmotného majetku a jeho prodej nebo poskytování dlouhodobých půjček a příjem splátek.
 3. Finanční cash flow: Do finančního cash flow patří peněžní toky, které ovlivňují velikost vašeho vlastního jmění, přijaté úvěry a půjčky, které k navýšení kapitálu, a smlouvy o finančním pronájmu.

Výkaz cash flow – vzor ke stažení

Nevíte, jak na přehled o finančních tocích? Podívejte se na náš vzor ke stažení.


Kam dál?

Související články v průvodci

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach