Zadání nákladu

Číslo nákladu je interní číslo ve vašem účetnictví. Pro vygenerování kontrolního hlášení je třeba zadávat původní číslo dokladu, které měl doklad u vašeho dodavatele. Více ve směrnici Finanční správy. Dále si zkontrolujte, že máte u dodavatele vyplněné DIČ.

Zadání nákladu

Datum přijetí slouží pro situaci, kdy vám náklad od dodavatele v ČR přijde později, než je datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) na něm uvedené. V takovém případě vyplňte datum přijetí a robot mu dá přednost. U nákladů za služby od zahraničních dodavatelů má vždy přednost fakturované období na dokladu, i kdybyste náklad přijali až později.

Datum splatnosti se při vytváření nákladu automaticky nastaví na 14 dní od data vystavení. S případnou změnou data vystavení se automaticky posune také datum splatnosti.

Celkovou částku nákladu můžete zaokrouhlit.

K nákladu můžete vložit přílohu a přidat štítky, případně si originální doklad nahrát do Krabice. Vytvořit nový náklad jde také z nespárované platby.

Duplicitní náklad

Robot dokáže také rozpoznat, že se pokoušíte přidat náklad, který už zná. Pokud u jiného nákladu objeví stejného dodavatele, číslo původního dokladupodobné datum, upozorní vás na duplicitní zadání. Jedná se však jen o upozornění, náklad můžete přidat i tak.

Upozornění na duplicitní náklad

Daňový/nedaňový náklad

V sekci Další možnosti můžete zvolit, zda jde o daňový či nedaňový náklad, zadat poměrný odpočet DPH, vybrat způsob výpočtu DPH, metodu platby či jiný bankovní účet.

Zadání nákladu

Zadání mezd, odvodů, daní apod.

Jak zadat náklad jakým jsou mzdy a odvody na sociální/zdravotní pojištění zaměstnanců? Vytvoříte si na ně kontakt "Mzdy" a přidáte do něj třeba všechny mzdy a odvody jako jeden náklad. Dejte pozor, abyste měli na řádku sazbu DPH 0 %.

Stejně tak můžete zadat nedaňové a netypické náklady jako jsou daně z příjmu a DPH, podíly na zisku nebo občerstvení.

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.