Marketingová strategie, která funguje. Jak vytvořit úspěšný produkt?

Kategorie: Jak začít podnikat

Máte nápad na super produkt nebo službu? Ještě před uvedením na trh si odpovězte na 5 klíčových otázek. Od USP přes SWOT až k byznys plánu. Tak aby se váš produkt nebo služba líbily nejen vám, ale i zákazníkům. A hlavně – aby za ně byli ochotni také zaplatit.

Obsah článku

V polovině minulého století zuřil mezi americkými výrobci automobilů lítý boj. Automobilka Ford do něj vstupovala (jak její manažeři věřili) s obrovským trumfem v kapse: s dlouho připravovanou novou značkou, která měla být luxusnější a důmyslnější než vše, co dosud nabízela konkurence.

Hned po uvedení automobilu Ford Edsel na trh ale vyšlo najevo, že automobilka zapomněla na jednu nenápadnou, ale o to důležitější věc. Totiž na důkladný průzkum trhu. Jak se ukázalo, zákazníci neměli o nový typ vozu zájem, a Edsel se tak stal jedním z největších neúspěchů v historii amerického automobilového průmyslu.

Nechcete dopadnout podobně jako automobilka Ford? Přečtěte si, na co byste před uvedením produktu na trh určitě neměli zapomenout.

Alternativní text

1. Kdo jsou vaši zákazníci?

Chcete cílit na zajištěné třicátníky z velkých měst, na maminky na mateřské, na studenty, nebo spíš na zástupce středních a velkých firem?

Ať už bude vaším zákazníkem kdokoliv, jedno je jisté. Měli byste toho o něm vědět co nejvíc, a to ještě předtím, než na trh vůbec vstoupíte. Co zákaznický segment, to odlišné potřeby, touhy, životní zkušenosti, používaný jazyk i prodejní kanály. A čím dříve pochopíte, kdo je (nebo může být) vaším hlavním odběratelem, tím dřív budete v černých číslech – tedy v zisku.

„Během přípravy produktu dáváme až příliš velkou váhu našemu subjektivnímu pohledu nebo názoru kamarádů či rodiny. Zapomínáme přitom (nebo si jen nechceme vzpomenout), že my ani naši známí nejsme ti, pro koho je produkt určený. Je pro naši cílovku. A právě názor lidí, kteří do naší cílové skupiny spadají, je ten, na kterém v tomto případě záleží nejvíc,“ radí i marketingová expertka Adéla Bolváriová.

Tip: Vytvořte si zákaznické segmenty

Získejte přehled o tom, kdo je vaše cílová skupina. Pokud nemáte k dispozici tvrdá data (například z klasického marketingového průzkumu trhu), odpovězte si alespoň na následující otázky:

 • Kdo jsou mí zákazníci? Jsou to lidé, firmy, nebo obojí?
 • Jak se o mé firmě nebo službě či produktu dozvěděli?
 • Jací jsou? Co potřebují a co jim na trhu chybí?
 • Jsou to muži, ženy, nebo obojí? Jak jsou staří, kde žijí a pohybují se v nějakém konkrétním odvětví?

Rada expertky: Zaměřte se na správné zákazníky

„Jděte na to chytře,“ radí [Lenka Černá](https://www.cernadesign.cz), marketingový stratég a mentor. „Jako marketingový stratég vstupuji do firem v momentě, kdy většinou svoje cílové skupiny znají, ale velmi často investují svůj čas a peníze do skupin, které jim tolik nevynášejí. Zjednodušeně řečeno místo toho, aby se soustředily na místa, kde jsou velké ryby, ztrácejí čas a peníze tím, že chytají jen malé rybky. Platí Parettovo pravidlo: 80 % zisku pochází jen z 20 % vašich zákazníků. Klíčem je najít tyto zákazníky a soustředit se na ně.“

 1. Poznejte své zákazníky: Podívejte se na data, která už máte, a zjistěte, kdo opravdu kupuje vaše produkty a proč.
 2. Zjistěte, kteří zákazníci jsou pro vás nejziskovější: Ne všichni zákazníci jsou stejně důležití. Někteří možná utratí více peněz nebo častěji nakupují.
 3. Přizpůsobte své marketingové aktivity: V rámci segmentace si je označte jako TOP zákazníky a vytvořte kampaně, které je osloví přímo.
 4. Buďte ve střehu: Trh se neustále mění, takže je důležité pravidelně přehodnocovat, kdo jsou vaši nejlepší zákazníci a jak na ně cílit. To, co si v rámci svých plánů stanovíte dnes, možná za pár měsíců platit nebude.

2. V čem je váš produkt jedinečný?

Společnost FedEx, jedna z nejznámějších přepravních firem na světě, před mnoha desetiletími vstupovala na trh se sloganem, který se v marketingových příručkách cituje dodnes: „When it absolutely positively has to be there overnight“ (tedy „Když to tam bezpodmínečně musí do zítřka být“). FedEx v něm geniálně zdůraznil jedinečnost služby, se kterou přišel – na rozdíl od jiných přepravních společností byl schopen balík přepravit už do příštího dne.

Tip: Definujte své USP

Znát vlastní „unique selling proposal“ (tedy USP) je pro úspěch v podnikání klíčové. USP totiž označuje faktor, který odlišuje váš produkt nebo službu od konkurence – ať už jde o rychlost (jako v případě FedExu), jednoduchost používání, nízkou cenu, nebo třeba jedinečnou vlastnost produktu.

Nezapomeňte: USP se nejčastěji používá jako marketingový nástroj pro zvýšení povědomí o produktu nebo službě a zvýšení prodejů. Vaše USP by mělo být přesné, jednoduché a snadno zapamatovatelné.

3. Co zákazníkům nabízíte?

Představu o zákaznících i vlastní USP už máte? Přišel čas zjistit, jaká je vaše value proposition – tedy jakou hodnotu přinášíte zákazníkovi.

Tip: Jaká je vaše value proposition?

Výraz „value proposion“ označuje podobný koncept jako USP, místo vašeho jedinečného prodejního argumentu se ale soustředí na celkovou hodnotu, kterou váš produkt nebo služba nabízí zákazníkům – tedy na to, co vaši zákazníci skutečně dostanou. Zjednodušeně řečeno jde o důvod, proč by si zákazník měl (a chtěl) vybrat právě vás.

Chcete znát vlastní value proposition? Odpovězte si na tyto otázky:

 • Jaké problémy můj produkt řeší?
 • Jaké má výhody pro zákazníka?
 • V čem je odlišný od služeb, které nabízí konkurence?
 • V jaké situaci zákazníci po mém produktu sahají?
 • Proč by měli zákazníci mému produktu důvěřovat?

Příklad: Dobře své value proposition shrnulo třeba Trello: „Sdružujeme všechny vaše úkoly, spolupracovníky i nástroje dohromady. Mějte vše na jednom místě – i když váš tým na jednom místě není.“

4. Jaká je vaše strategie?

Víte, v čem jste silní a v čem vás konkurence naopak válcuje? Pokud máte pocit, že jste se se svými podnikatelskými plány dostali do slepé uličky (nebo pokud si chcete ověřit, že jdete správnou cestou), udělejte si takzvanou SWOT analýzu.

Tip: Co je SWOT analýza?

SWOT analýza je jednoduchý, ale efektivní nástroj, který vám pomůže lépe pochopit nejen váš vlastní produkt, ale i situaci na trhu, a to včetně dosud neznámých faktorů, které by mohly ovlivnit váš budoucí úspěch. Právě SWOT anaýza se tak může stát skvělým výchozím bodech pro určení další byznysové i marketingové strategie vaší firmy.

SWOT analýza sestává ze čtyř základních oblastí:

 • Vaše silné stránky („Strenghts“): vnitřní faktory, které vám umožňují dosáhnout konkurenční výhody. Může se jednat o kvalitní produkt nebo službu, vysokou produktivitu, silné vedení a manažerské schopnosti, dobré vztahy s dodavateli a zákazníky, dobrou pověst nebo třeba silný brand.
 • Vaše slabé stránky („Weaknessess“): vnitřní faktory, které vás omezují a snižují vaši konkurenceschopnost. Příkladem mohou být nedostatečné zdroje, špatné vztahy se zákazníky nebo dodavateli, nízká produktivita, špatně nastavené procesy a procedury, nedostatečné dovednosti a vzdělání zaměstnanců, nedostatečné cash flow a podobně.
 • Příležitosti na trhu („Opportunities“): vnější faktory, které mohou znamenat nové možnosti a růst. Mohou to být nové trhy, rostoucí poptávka po vašich produktech a službách, nové technologie, změny v legislativě nebo příznivé trendy v chování spotřebitelů.
 • Hrozby na trhu („Threats“): vnější faktory, které mohou ohrozit vaši stabilitu a růst. Příkladem mohou být změny v legislativě, nová konkurence, nízká poptávka na trhu, rostoucí ceny surovin a energetických zdrojů nebo třeba přírodní katastrofy.

Příklad: V roce 1997 čelil Apple hrozícímu bankrotu. Po provedení SWOT analýzy se vedení společnosti rozhodlo zaměřit na rozvoj inovativních produktů (jako například iPod nebo iPhone). Šťastné rozhodnutí zvrátilo negativní trend a z Applu se stala jedna z nejúspěšnějších technologických firem současnosti.

5. Za kolik budete prodávat?

Říká se, že všechno na světě má svou cenu. Víte, jaká je ta vaše? Měli byste. Správně nastavená cenotvorba je důležitou součástí každé úspěšné byznysové strategie. A naopak – příliš vysoká (nebo naopak nízká) cena může vaše podnikání pohřbít v samotné cílové rovince.

Tip: Jak správně nacenit zboží nebo služby?

Nevytvářejte ceny „od stolu“. Místo toho vsaďte na jednu z ověřených strategií, jak na cenotvorbu.

 • Cena podle nákladů: aneb stanovte cenu podle toho, kolik vás výroba zboží stojí. Ke kompletním nákladům (cena vstupních materiálů, lidské práce a podobně) připočtěte marži, tedy svou ziskovou přirážku. Výhodou této strategie je její jednoduchost, nevýhodou to, že nemusí odrážet realitu na trhu (jednoduše řečeno: výsledná cena může být jak příliš vysoká, tak příliš nízká).
 • Cena podle poptávky: aneb stanovte cenu podle toho, kolik jsou vaši zákazníci ochotni zaplatit. Tuto strategii často využívají freelanceři a obecně živnostníci, kteří nabízejí vlastní služby a dovednosti.
 • Cena podle konkurence: aneb podívejte se, jak na to jde konkurence, a inspirujte se. Výhodou této strategie je, že budete (minimálně z pohledu ceny) konkurenceschopní, nevýhodou pak to, že výsledná cena nemusí odpovídat vašim vstupním nákladům a kvalitě produktu. V českém prostředí na tuto cenovou strategii vsázejí třeba telekomunikační firmy.

Tip: Nabízíte kvalitu? Nebojte se být drazí. I cena je součástí vaší značky, a podpoříte-li vysokou cenu i dobře zvolenou marketingovou strategií, může vyšší cena v očích vašich zákazníků znamenat i lepší službu. Příkladem firem, kterým tato strategie funguje, jsou Apple, Rolls-Royse, Rolex nebo Louis Vuitton.


Bonus: Vzor byznys plánu zdarma

Pořád nevíte, kde začít? Stáhněte si náš vzor byznys plánu a sepište svůj vlastní podnikatelský záměr. Náš vzor obsahuje všechny klíčové prvky, na které byste při tvorbě podnikatelského zaměru a celkové strategie měli myslet.


Související články

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach