Odečitatelné položky

Odečitatelné položky jsou částky, o které si za určitých podmínek můžete ponížit základ daně. Nejedná se však o slevu na dani, ani o nezdanitelné části základu daně.

Odečitatelné položky upravuje § 34 zákona o dani z příjmu a patří mezi ně:

  • Daňová ztráta
  • Odpočet na podporu výzkumu a vývoje
  • Odpočet na podporu vzdělávání

Daňová ztráta

Daňová ztráta vzniká ve chvíli, kdy na daňovém přiznání vyjde záporný základ daně. Nejedná se o účetní ztrátu – ta vzniká v důsledku hospodaření firmy a přímo znamená, že jsou náklady firmy vyšší, než výnosy.

Může tedy nastat situace, kdy je výsledek hospodaření firmy kladný, ale firma přesto vykáže daňovou ztrátu. A naopak – účetně ztrátová firma může vykázat kladný daňový základ. Klíčový je zkrátka výsledek na daňovém přiznání.

Pokud firma s daňovou ztrátou v budoucnu dosáhne kladného daňového základu, může si daňovou ztrátu z minulých let uplatnit jako odečitatelnou položku a tedy ji odečíst od základu daně. Ztrátu je možné odečíst v následujících 5 letech od jejího vzniku.

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje

Od základu daně je možné odečíst výdaje, které vynaložíte na realizaci výzkumného či vývojového projektu. Takovým projektem se rozumí činnost, kterou firma vynakládá s cílem např. získat nové know-how, návrhy technologií, vytvoření prototypu nového produktu a podobně.

Projekt musí být zpracovaný formou písemného dokumentu s řadou náležitostí - popisuje je § 34b zákona o dani z příjmu, případně pokyn č. D-288 ministerstva financí.

Odpočet na podporu odborného vzdělávání

Týká se situace, kdy se zaměstnanci firmy podílejí na praktickém vzdělávání v rámci středních, vyšších odborných a vysokých škol. Jednou ze základních podmínek je uzavření smlouvy mezi školou a firmou, jejíž podnikatelská činnost souvisí s oborem dané školy.

Odpočet se skládá ze dvou částí - z výdajů na pořízení majetku, který slouží ke vzdělávání (např. nákup speciálního přístroje) a z výdajů vynaložených přímo na studenty (zaměstnanec se nevěnuje své práci ve firmě, ale jde učit).

Podmínky a omezení odpočtu definuje § 34f zákona o dani z příjmu.

Související články v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…