Nezdanitelné části základu daně

Položky které snižují základ daně ať při ročním zúčtování záloh, nebo v daňovém přiznání poplatníka, podle § 15 zákona o daních z příjmů.

Od základu daně lze odečíst následující položky:

Poskytnutí daru

U darů fyzických osob musí celková hodnota daru činit alespoň 1 000 Kč nebo přesáhnout 2 % ze základu daně. Postačí splnit jednu ze dvou uvedených podmínek. Může se jednat kupříkladu o deset darů v hodnotě 100 Kč (podmínka minimální částky 1 000 Kč) nebo dar, jehož hodnota činí alespoň 2 % základu daně. Zákon však kromě minimální výše darů stanovuje i maximální hranici, a to 15 % základu daně.

Zaplacené úroky z úvěru

Maximálně lze odečíst úroky v úhrnu 300 000 Kč ročně na jednotlivce či domácnost. Pokud poplatník platil úroky pouze po část roku, může uplatnit maximálně odečet 25 000 Kč za každý kalendářní měsíc.

Pozor v roce 2021 se maximální limit pro odpočet úroků snižuje z 300 000 Kč na 150 000 Kč ročně, avšak pouze pro bytovou potřebu pořízenou po 1. lednu 2021.

Nadále lze snížit základ daně o zaplacené úroky z úvěru stavebního spoření nebo z hypotečních úvěrů na financování bytových potřeb. Co je bytovou potřebou, podrobně popisuje § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů.

Platby na penzijní pojištění či připojištění

Maximální výše odpočtu činí 24 000 Kč (daňově jsou uplatnitelné příspěvky poplatníka převyšující 1 000 Kč měsíčně).

Pojistné na životní pojištění

Stejně jako v případě penzijního připojištění platí maximální hranice odečtu 24 000 korun.

Členské příspěvky člena odborové organizace

odečíst částku až do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6 zákona o daních z příjmů, maximálně 3 000 Kč za zdaňovací období.

Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Maximálně 10 000 Kč ročně, u osoby se zdravotním postižením až 13 000 Kč, u osoby s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč.

Související články v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…