Nezdanitelné části základu daně

Položky které snižují základ daně ať při ročním zúčtování záloh, nebo v daňovém přiznání poplatníka, podle § 15 zákona o daních z příjmů.

Od základu daně lze odečíst následující položky:

Poskytnutí daru

U darů fyzických osob musí celková hodnota daru činit alespoň 1 000 Kč nebo přesáhnout 2 % ze základu daně. Postačí splnit jednu ze dvou uvedených podmínek. Může se jednat kupříkladu o deset darů v hodnotě 100 Kč (podmínka minimální částky 1 000 Kč) nebo dar, jehož hodnota činí alespoň 2 % základu daně. Zákon však kromě minimální výše darů stanovuje i maximální hranici, a to 15 % základu daně.

Zaplacené úroky z úvěru

Maximálně lze odečíst úroky v úhrnu 300 000 Kč ročně na jednotlivce či domácnost. Pokud poplatník platil úroky pouze po část roku, může uplatnit maximálně odečet 25 000 Kč za každý kalendářní měsíc. Nadále lze snížit základ daně o zaplacené úroky z úvěru stavebního spoření nebo z hypotečních úvěrů na financování bytových potřeb. Co je bytovou potřebou, podrobně popisuje § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů.

Platby na penzijní pojištění či připojištění

Maximální výše odpočtu činí 24 000 Kč (daňově jsou uplatnitelné příspěvky poplatníka převyšující 1 000 Kč měsíčně).

Pojistné na životní pojištění

Stejně jako v případě penzijního připojištění platí maximální hranice odečtu 24 000 korun.

Členské příspěvky člena odborové organizace

odečíst částku až do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6 zákona o daních z příjmů, maximálně 3 000 Kč za zdaňovací období.

Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Maximálně 10 000 Kč ročně, u osoby se zdravotním postižením až 13 000 Kč, u osoby s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč.

Související články v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…