Jak si spočítat daň z příjmů OSVČ?

Kategorie: Zdanění fyzických osob

Pravděpodobně každý uživatel Fakturoidu v rámci přiznání k dani z příjmů fyzických osob řeší i příjmy ze samostatné činnosti (z podnikání). Mezi ty patří nejen příjmy inkasované na základě živnostenského oprávnění, ale také veškeré příjmy, které plynou z aktivity, která je svou povahou podnikáním. Přečtěte si, co byste měli o dani z podnikání fyzických osob vědět.


Paušální daň

Poplatník s příjmy z podnikání, který splní specifické podmínky, se může přihlásit k takzvané paušální dani. Znamená to, že měsíčně platí fixní částku, která zahrnuje zdravotní pojištění, sociální pojištění a daň z příjmů.

Podmínky pro vstup do režimu paušální daně

Do roku 2022 se k paušální dani mohli přihlásit podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH a jejichž roční obrat nepřesahoval 1 milion korun. Od roku 2023 ale pravidla pro paušální daň procházejí výraznou úpravou. Jsou sice komplikovanější, institut paušální daně se ale díky nim zpřístupňuje i dalším podnikatelům. Nově totiž vznikají tři pásma paušální daně, do nichž mohou podnikatelé vstoupit. Víc informací najdete v samostatném článku.

Jak se přihlásit k paušální dani?

Chcete-li vstoupit do režimu paušální daně, musíte podat finanční správě oznámení o vstupu, a to vždy do 10. ledna roku, ve kterém chcete do paušální daně vstoupit.


Dílčí základ daně. Jak se počítá a k čemu slouží?

Pokud se poplatník nepřihlásí k paušální dani, může v daňovém přiznání vykázat související výdaje (buď paušální, nebo skutečné). Po odečtení těchto výdajů od příjmů vznikne takzvaný dílčí základ daně, součtem jednotlivých dílčích základů daně poté získáte celkový základ daně.

Právě z celkového základu daně se počítá výsledná daň z příjmů fyzických osob. Více jsme se tomuto tématu věnovali v prvním díle našeho seriálu (včetně toho, o které položky je daňový základ možné snížit).

Paušální výdaje

První variantou, jak vykázat náklady, je uplatnění výdajů procentem z příjmů, a to ve čtyřech variantách.

  • 80 % při příjmech ze zemědělství, a z příjmů řemeslných (maximálně 1 600 000,- Kč)
  • 60 % z příjmů na základě živnostenského oprávnění (maximálně 1 200 000,- Kč)
  • 40 % z příjmů z činnosti, na kterou nemá poplatník živnost, a u zvláštních případů příjmů (maximálně 800 000,- Kč)
  • 30 % z příjmů z nájmu majetku, který je součástí obchodního majetku fyzické osoby (maximálně 600 000,- Kč)

Výhodou této varianty je jednoduchost a nízká administrativní zátěž. Poplatník, který využije možnost uplatnění paušálních výdajů, má povinnost uchovávat pouze doklady příjmové.

Skutečné výdaje

Druhou variantou je vykázat výdaje skutečné. Znamená to, že podnikatel bude celý rok vést daňovou evidenci, tedy uschovávat doklady, které jsou spojené s podnikáním. Po skončení kalendářního roku (zdaňovacího období) výdaje sečte (sestaví takzvanou daňovou evidenci) a tyto výdaje uvede v rámci svého daňového přiznání.

Výhodou této varianty je, že podnikatel (na rozdíl od paušálních výdajů) není vázán na procentní ani absolutní limit. Při využití skutečných výdajů může využít plnou částku výdajů a vykazuje tak svůj skutečný „zisk“ z podnikání.

Poplatník při tom může dosáhnout i daňové ztráty, při které je jeho daň nulová. Navíc má možnost v následujících 5 letech uplatnit daňovou ztrátu jako položku snižující základnu pro výpočet daně z příjmů.

Paušální a skutečné výdaje není možné v jednom roce kombinovat. Přecházet mezi variantami můžete mezi jednotlivými lety.

Náklady ve Fakturoidu

Své náklady můžete zadávat přímo do Fakturoidu, odkud si je váš účetní jednoduše vyexportuje.


Tip: Jak na odpis hmotného majetku?

Pokud při výpočtu daní použijete skutečné výdaje, může být pro vás důležité zaměřit se také na odpisy hmotného majetku. Pořízený hmotný majetek nelze uplatnit jako jednorázový výdaj, do výdajů bude rozpuštěn v následujících letech prostřednictvím odpisů.

Pravidla pro odpisování jednotlivého majetku stanovuje zákon o daních z příjmů – ten stanovuje odpisové skupiny, počet let odpisování a například metodu odpisování. Odpisovat může podnikatel rovnoměrně nebo zrychleně. Pro hmotný majetek, který patří do odpisových skupin 1 nebo 2, zakoupený v letech 2020 nebo 2021, existuje možnost využití takzvaných mimořádných odpisů.

Příklad:

A jak to funguje konkrétně? Vezměme si příklad nového osobního automobilu zakoupeného v lednu roku 2020, jehož nákupní cena je 500 000 Kč (bez DPH).

Rok 2020 2021 2022 2023 2024
Rovnoměrné odpisy 55 000,- 111 250,- 111 250,- 111 250,- 111 250,-
Zrychlené odpisy 100 000,- 160 000,- 120 000,- 80 000,- 40 000,-
Mimořádné odpisy 275 000,- 208 337,- 16 663,- x x

Lukáš Pernička

Ing. Lukáš Pernička

Autor článku

Lukáš je daňový poradce s několikaletou praxí v oboru zdanění příjmů fyzických a právnických osob. Po vystudování Provozně ekonomické fakulty na Mendelově Univerzitě v Brně začal pracovat pro daňově poradenskou společnost KODAP Jihlava, s.r.o., kde se věnuje především daňovému poradenství v oblasti přímých daní.


Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach