Jak založit živnost? (podmínky)

Uvažujete o živnostenském listu, ale nevíte, jak na to? Přečtěte si, jaké podmínky musíte splnit, když si chcete založit živnost.

Podmínky pro založení živnosti

Pro nejčastější druh živnosti, tedy pro živnost volnou, stanovuje zákon jen tyto všeobecné podmínky:

  • Věk alespoň 18 let nebo potvrzení soudu, že váš zákonný zástupce (typicky rodič), souhlasí se samostatným podnikáním.
  • Bezúhonnost, která pro účely založení živnosti znamená, že jste nebyli pravomocně odsouzeni za úmyslný trestný čin, který by souvisel s předmětem podnikání, které chcete založit.

Věk prokážete při zakládání živnosti občanským průkazem, bezúhonnost si už úředník na živnostenském úřadě dohledá sám, protože má přístup do Rejstříku trestů.

Pokud nejste občan ČR: Bezúhonnost prokážete předložením platného dokladu k výpisu z trestního rejstříku ve vašem státě. Nevydává-li váš stát výpis z evidence trestů, předložíte čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož jste občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

Výše uvedené podmínky musí být splněny i pro ostatní druhy živností, ale ty mají navíc své vlastní.

Řemeslné živnosti

Řemeslné živnosti — např. řeznictví, zednictví, klempířství, hostinská činnost — vyžadují navíc potvrzení odborné způsobilosti k vykonávání dané činnosti. Typicky jde o maturitu v oboru, výuční list, nebo zákonem definovanou praxi v oboru.

Vázané živnosti

Vázané živnosti — např. vedení účetnictví, provádění staveb, masérské služby — jsou na tom podobně jako řemeslné, ale liší se způsobem prokázání odborné způsobilosti. Podívejte se na seznam vázaných živností včetně toho, jak prokázat odbornou způsobilost.

Koncesované živnosti

Koncesované živnosti vznikají a jsou provozovány na základě rozhodnutí státu. Kromě splnění odborných podmínek pro získání živnostenského listu potřebujete také souhlas příslušného orgánu státní správy.

Příkladem koncesovaných živností jsou pohřební služby, cestovní kanceláře, silniční doprava, činnosti kolem zbraní a munice, výroba a zpracování paliv – podívejte se na seznam koncesovaných živností včetně požadavků na odbornou způsobilost a orgán, který koncesi uděluje.

Živnostenský list

Dříve stát živnostníkům vydával přímo papírový živnostenský list, nyní se vydává pouze výpis ze živnostenského rejstříku. Výpis je papírový dokument, který obsahuje stejné údaje, jako dříve obsahoval živnostenský list, s tím rozdílem, že na něm jsou vypsána všechna živnostenská oprávnění podnikatele. Zjednodušila se tak administrativa.

Mimochodem, založením živnosti vám vznikají tyto povinnosti.


Méně administrativy?

Fakturujte jednoduše, rychle a online. Už žádná zbytečná administrativa: Fakturoid za vás pohlídá náležitosti faktury, pomůže vám s účetnictvím a pohlídá i to, jestli už jste dostali zaplaceno, a případně sám rozešle upomínky.

Vyzkoušet zdarma

Související články v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…