Založení živnosti - podmínky

Pro nejčastější druh živnosti, tedy pro živnost volnou, stanoví zákon jen tyto všeobecné podmínky:

  • Věk alespoň 18 let, nebo potvrzení soudu, že váš zákonný zástupce (typicky rodič), souhlasí se samostatným podnikáním.
  • Bezúhonnost, která pro účely založení živnosti znamená, že jste nebyli pravomocně odsouzeni za úmyslný trestný čin, který by souvisel s předmětem podnikání, které chcete založit.

Věk prokážete při zakládání živnosti občanským průkazem, bezúhonnost si už úředník na živnostenském úřadě dohledá sám, protože má přístup do Rejstříku trestů.

Výše uvedené podmínky musí být splněny i pro ostatní druhy živností, ale ty mají navíc své vlastní.

Založením živnosti vám vnikají tyto povinnosti.

Živnostenský list

Dříve byl vydáván přímo papírový živnostenský list, ale nyní se vydává již jen výpis z živnostenského rejstříku. Výpis je papírový dokument obsahující stejné údaje jako byly na živnostenském listu s tím rozdílem, že na něm jsou vypsána všechna živnostenská oprávnění podnikatele. Zjednodušila se tak administrativa.

Prokázání bezúhonnosti pokud nejste občan ČR

Ať už jste, nebo nejste občan jiného státu EU, prokážete bezúhonnost předložením rovnocenného dokladu k výpisu z trestního rejstříku ve vašem státě. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů, nebo rovnocenný doklad, předložíte čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož jste občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

Řemeslné živnosti - odborná způsobilost

Řemeslné živnosti — např. řeznictví, zednictví, klempířství, hostinská činnost — vyžadují navíc potvrzení odborné způsobilosti k vykonávání dané činnosti. Typicky jde o maturitu v oboru, výuční list, nebo zákonem definovanou praxi v oboru.

Vázané živnosti - odborná způsobilost

Vázané živnosti — např. vedení účetnictví, provádění staveb, masérské služby — jsou na tom podobně jako řemeslné, ale liší se způsobem prokázání odborné způsobilosti. Seznam vázaných živností včetně toho, jak prokázat odbornou způsobilost.

Další podmínky pro koncesované živnosti

Koncesované živnosti vznikají a jsou provozovány na základě rozhodnutí státu. Kromě splnění odborných podmínek pro získání živnostenského listu, potřebujete také souhlas příslušného orgánu státní správy. Příkladem koncesovaných živností jsou pohřební služby, cestovní kanceláře, silniční doprava, činnosti kolem zbraní a munice, výroba a zpracování paliv – seznam koncesovaných živností včetně požadavků na odbornou způsobilost a orgán, který koncesi uděluje.

Související články v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…