Sazby DPH

V České republice jsou tři sazby DPH neboli daně z přidané hodnoty.

 • Základní 21%
 • Snížená 15%
 • Druhá snížení 10%

Danou sazbu DPH uplatňujete pouze, jste-li plátce DPH na svůj prodej, tedy zboží i služby. A to podle toho, do které sazby zboží nebo služba, kterou poskytujete, patří. Ve většině případů to bývá základní sazba 21%.

Základní sazba DPH

Základní sazba je 21% a vztahuje se na všechno zboží a služby, kromě těch, které zákon o DPH zařazuje do snížené sazby.

Snížená sazba DPH

Snížená sazba je 15% a je uplatňována na prodej zboží a služeb uvedeného v příloze 2 a 3 zákona o DPH. Jedná se například o prodej potravin, vodné a stočné, teplo, městskou dopravu, časopisy a noviny, ubytovací služby, stravovací služby, pohřební služby, lázeňské služby a sauny, služby fitcenter a posiloven a od 1. 1. 2021 také zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití (likvidace a rycklace odpadu).

Výjimkou jsou alkoholické nápoje a tabákové výrobky, které spadají pod základní sazbu DPH. Stravovací služby a podávání nápojů v rámci školství, zdravotnictví a sociální pomoci je od DPH osvobozeno.

Dále pak vstupné na kulturní akce a v zásadě také stavební práce týkající se bydlení neboli poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby, která je stavbou pro sociální bydlení.

Druhá snížená sazba DPH

Tato sazba činí 10% a vztahuje se na položky uváděné v příloze 3a zákona o DPH. Patří sem například léky, knihy či kojenecká výživa. Od 1. 5. 2020 navíc také kadeřnické a holičské služby, opravy jízdních kol a další.

Sazba DPH u dovozu zboží

Při dodání zboží nebo pořízení zboží z jiného členského státu, která obsahují druhy zboží spadající pod různé sazby daně, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb, čímž není dotčena možnost uplatnit u každého druhu zboží příslušnou sazbu daně samostatně.

Zaokrouhlení daně

Výslednou daň můžete ponechat bez zaokrouhlení, nebo ji zaokrouhlíte na celé koruny - klasicky částku 0,50 Kč a vyšší zaokrouhlíte nahoru na celou korunu a částku nižší, než 0,50 Kč, zaokrouhlíte na celou korunu dolů.

Způsob výpočtu DPH

Aktuálně jsou dva způsoby výpočtu. V nápovědě najdete článek, jaký způsob výpočtu DPH robot používá.

Změny v sazbách od 1.5. 2020

Níže uvedené služby a zboží se přesouvají od 1.5. 2020 pod 10% sazbu DPH.

 • Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (dříve v 15 %)
 • Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (dříve v 15 %)
 • Elektronické knihy a audioknihy (dříve v 21 %)
 • Omalovánky, mapy (dříve v 15 %)
 • Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech (dříve v 15 %)
 • Služby mytí oken prováděné v domácnostech (dříve v 15 %)
 • Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany (dříve v 15 %)
 • Opravy obuvi a kožených výrobků (dříve v 21 %)
 • Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků (dříve v 21 %)
 • Opravy jízdních kol (dříve v 21 %)
 • Kadeřnické a holičské služby (dříve v 21 %)
 • Stravovací služby a podávání nápojů (dříve v 15 %), a to včetně točeného piva (dříve v 21 %). Snížení DPH na točené pivo na 10 % se vztahuje pouze na jeho prodej v rámci stravovací služby

Osvobození bez a s nárokem na odpočet daně

K tomuto tématu aktualizujeme legislativně aktuální článek přímo na našem blogu.

Související články v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…