Kdy se musím stát plátcem DPH

Všechny situace definuje Zákon o DPH v §6. Po splnění kterékoliv z níže uvedených podmínek se budete muset stát plátcem DPH a vzniknou vám s tím související povinnosti.

Překročení hranice obratu

Jednou z podmínek je překročení hranice obratu 2 miliony Kč za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců (do roku 2022 šlo o 1 milion korun). Do této částky se započítávají vaše zaplacené i nezaplacené vystavené faktury. Do obratu k registraci plátce DPH se nezapočítávají služby poskytnuté do zahraničí. Více o určení obratu pro DPH…

Společnost bez právní subjektivity - dříve sdružení živnostníků

Pokud jste součástí společnosti bez právní subjektivity, ve které je některý z členů plátcem DPH, účastí v takovém sdružení vzniká povinnost stát se plátcem DPH. Tato povinnost platí ode dne, kdy se první osoba ve sdružení stane plátcem. Totéž platí při uzavření smlouvy o sdružení s osobou, která je plátcem.

Nabytím společnosti koupí či privatizací

Pokud od někoho koupíte společnost, která je plátcem DPH, stáváte se plátcem DPH ode dne nabytí daného majetku.

Změna obchodní společnosti

Vzniká-li nová společnost a zanikající/změněné subjekty byly plátci DPH, stává se i nová společnost plátcem.

Pokračování v podnikání po plátci DPH

Pokračujete-li v podnikání po zemřelé osobě, která byla plátcem DPH, stáváte se také plátcem, ode dne následujícího po úmrtí.

Identifikovaná osoba – plátce DPH pro zahraničí

Zákon o DPH v §6 ještě definuje situace, kdy se musíte stát buď plátcem DPH, nebo identifikovanou osobou. Typicky se jedná o poskytnutí služby do EU nebo přijetí zboží (či služby) z EU.


Související články v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…