Povinnosti plátce DPH

Můžete se stát plátcem DPH dobrovolně, ale častěji kvůli tomu, že splníte podmínku povinné registrace k DPH. Pak vás bude čekat přechod na plátce DPH a nastanou vám tyto povinnosti:

  • vystavovat daňové doklady (náležitosti)
  • vést evidenci DPH
  • archivovat daňové doklady i evidenci DPH po dobu 10 let
  • podávat přiznání k DPH a kontrolní hlášení (případně i souhrnné hlášení, jestliže máte přeshraniční plnění v EU)
  • podávat přiznání do 25. dne po skončení zdaňovacího období (měsíčního nebo čtvrtletního)

Evidence daňových dokladů

Daňové doklady se všemi jeho náležitostmi je ze zákona povinné evidovat a uchovávat (na bezpečném a dostupném místě - může se jednat i o elektronickou evidenci) pro účely kontroly z finančního úřadu.

Nárok na odpočet DPH

Za přijatá plnění uplatníte v daňovém přiznání nárok na vrácení DPH. Jedná se o vaše výdaje v rámci nákupu od dodavatelů.

Nárok na odpočet lze uplatnit nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, a máte už k němu daňový doklad. Nárok na odpočet jde uplatnit nejpozději většinou do 3 let od data zdanitelného plnění.

I zde samozřejmě existují různé výjimky, pro které se podmínky mírně liší (např. dle předmětu plnění), které si můžete prostudovat v zákonu o DPH.

Ručení za DPH

Doporučujeme kontrolovat spolehlivost svých dodavatelů v registru plátců DPH. Kdybyste nakoupili od nespolehlivého plátce, ručíte za to, že odvede státu DPH z vašeho nákupu on - pokud se tak nestane, stát bude daň vymáhat právě po vás.

Ve Fakturoidu za vás hlídá spolehlivost plátců náš robot.


Související články v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…